A COMPARATIVE STUDY: THE ATTITUDES OF TURKISH AND FOREIGN MALE STUDENTS TO THE PHYSICAL EDUCATION LESSON

Hüseyin Ünlü, Mustafa Karahan, Latif Aydos, Mutlu Öner

Abstract


      This study aims to examine the attitudes that foreign students, obtaining secondary education in Turkey, have to the physical education lessons, compared with Turkish students. The study sample consists of 437 students. 325 of these are male students from 34 different countries and 112 of them are Turkish students. The study used the “Attitude Scale to Physical Education Lesson” as a data collection tool. While data analysis used descriptive statistics, independent t test was used for the comparison of the attitudes of Turkish and foreign students to the physical education lesson. The study revealed that participants in the study have positive attitudes to physical education lessons and, when compared, there is a significant difference between the attitudes of Turkish and foreign students.
     Keywords: attitudes differences, nationality differences, scale of attitudes, secondary school students.

-----------------

      Cilj ove analize je istražiti stavove koje strani učenici koji pohađaju srednju školu u Turskoj imaju prema nastavi tjelesnog odgoja u odnosu na turske studente. Uzorak u ovome istraživanju sastoji se od 437 učenika. Od tog broja 325 učenika dolazi iz 34 različite zemlje, a 112 učenika je turske narodnosti. U analizi se kao instrument za prikupljanje podataka koristila „Ljestvica stavova prema nastavi tjelesnog odgoja“. Za analizu podataka koristila se deskriptivna statistika, dok je nezavisni t-test korišten za usporedbu stavova prema nastavi tjelesnog odgoja među turskim i stranim učenicima. Analiza je otkrila da sudionici u ovome istraživanju imaju pozitivne stavove prema nastavi tjelesnog odgoja, a kod usporedbe stavova turskih i stranih učenika postoji značajna razlika.
      Ključne riječi: ljestvica stavova, razlika prema narodnosti, razlika u stavovima, učenici srednjih škola.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i1.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.