Acquiring the Concept/Concepts of Function through Programmed Instruction in a Computer Classroom / Usvajanje pojma/pojmova funkcije u programiranoj nastavi koja se izvodi u računalnom kabinetu

Ružica Vukobratović, Đurđica Takači, Ivana Milanović

Abstract


Abstract

In teaching mathematics the concept/concepts of function are very important, but also difficult. Thus, they are gradually introduced in the teaching process depending on the students' age. The development of mathematics and education technologies allows different approaches for introducing students to these concepts as well as testing of their acquisition by students. The paper outlines the possibility of acquiring the concepts of function through programmed instruction using the Cartesian method, in which the educational space is represented by “a point” with six components. One of the specified components is media, which are used for acquiring new content, and also for testing what students have acquired, for example, in the field of function. This approach ensures the presence of the direct and feedback loop, and the teaching of mathematics is organized as a manageable process. The above mentioned is effectively implemented in a computer classroom through programmed teaching using appropriate tools and Educational Computer Software (ECS).

Key words: Cartesian method; direct and feedback loop; Educational Computer Software (ECS); media

*****

Sažetak

U nastavi matematike pojam/pojmovi funkcije vrlo su bitni, no također i vrlo zahtjevni. Stoga se postupno uvode u nastavni proces ovisno o dobi učenika. Razvoj matematike i obrazovne tehnologije omogućava raznolike pristupe pri upoznavanju učenika s tim pojmovima, kao i raznolike pristupe testiranju stupnja njihove usvojenosti od učenika. Ovaj rad navodi mogućnost usvajanja pojmova funkcije putem programirane nastave, primjenom kartezijanske metode, u kojoj se obrazovni prostor predstavlja „točkom“ koja se sastoji od šest komponenti. Jedna od tih navedenih komponenti su mediji, koji se koriste za usvajanje novoga nastavnog sadržaja, no i za testiranje onoga što su učenici uistinu usvojili, npr. u području funkcije. Ovaj pristup osigurava postojanje izravne petlje povratne veze, pa se nastava matematike organizira kao praktičan proces. Navedeno se učinkovito provodi u računalnom kabinetu putem programirane nastave i primjenom odgovarajućih alata i obrazovnoga računalnog softvera.
Ključne riječi: kartezijanska metoda; izravna petlja povratne veze, obrazovni računalni softver, mediji

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i4.108

Refbacks

  • There are currently no refbacks.