Place and Role of Children’s Interests in Contemporary Educational Process / Mjesto i uloga dječjih interesa u suvremenom odgojno-obrazovnom procesu

Saša Milić, Nataša Gazivoda

Abstract


The aim of this study was to determine the place and role of children's interests in the contemporary educational process. The paper is a synthesis of theoretical knowledge and the analysis of the results that we obtained in a research study. The study was conducted on a sample of 167 students, 165 teachers and 164 parents, adding up to a total of 496 respondents. In the study we used the descriptive method, interview as a research technique and questionnaire as a research instrument. The results showed that we inadequately incorporate the development of children's interests into the teaching process and do not encourage it.
Key words: contents; learning; methods; teacher; teaching

---

Cilj ovog rada jest utvrditi mjesto i ulogu koju dječji interesi imaju u suvremenom odgojno-obrazovnom procesu. Rad predstavlja sintezu teorijskih spoznaja i analize rezultata do kojih smo došli provodeći istraživanje. Istraživanje je provedeno na uzorku od 167 učenika, 165 nastavnika i 164 roditelja, što ukupno čini 496 ispitanika. U istraživanju smo se koristili deskriptivnom metodom, anketiranjem kao istraživačkom tehnikom, odnosno anketnim upitnikom kao instrumentom istraživanja. Rezultati istraživanja su pokazali da se još uvijek u nedovoljnoj mjeri u nastavnom procesu ne inkorporira i ne potiče razvoj dječjih interesa.
Ključne riječi: metode; nastava; nastavnik; sadržaji; učenje

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i2.1050

Refbacks

  • There are currently no refbacks.