Influence of the New Media on Children's Play / Utjecaj novih medija na dječju igru

Edita Rogulj

Abstract


Abstract
The development of technology affects all spheres of human life, including children's play. The changes resulting from the fast development of technology and new media leave a huge dent in the process of children's play.
This paper tends to answer the question how the development of technology and new media influences the changes in the context of children's play, whether the new media has become just a good excuse for some other, deeper social changes taking place in a society and influencing all segments of human life, including children. It is concluded that, with the development of technology, children's play has evolved in another direction, a direction that has not been sufficiently explored, often unfavourably judged and blamed for all the negative changes in children's life. A basic developmental characteristic of children is their openness to something new and different. Children are by nature explorers who investigate everything in their environment and beyond. The possibilities of technology and new media in children's play are just another segment that requires exploration and investigation, and that is interesting for children to research. Simplicity and openness to new things is something one needs to appreciate and nurture in children. On the trail of these changes adults are faced with new tasks, such as showing complete openness to new things and discarding all prejudices, limitations and ignorance. When all of this is behind us, we can help children get into great exploration of the new media as a new and inevitable part of their new play. Accepting the strong impact of the new media on children's play allows us a certain amount of control over the quality of play in order to protect children.
Technology and the new media have become part of children's play, of the way children play in the 21st century.

Key words: change; educators; technology.

---

Sažetak
Razvoj tehnologije utječe na sve sfere ljudskog života, pa tako i na dječju igru. Promjene koje nastaju utjecajem ubrzanog razvoja tehnologija i novih medija ostavljaju velik trag na dječju igru.
U ovom radu pokušava se odgovoriti na pitanje koliko je razvoj tehnologije i novih medija utjecao na promjene u kontekstu razvoja dječje igre, te postaju li novi mediji samo dobar izgovor za neke druge, dublje socijalne promjene koje se zbivaju u društvu i utječu na sve segmente ljudskog života, pa tako i na dječju igru. Zaključuje se kako je razvojem tehnologije dječja igra evoluirala u jednom drugom smjeru, smjeru koji još nije dovoljno istražen, koji je često negativno osuđivan i optuživan za sve negativne promjene u dječjem životu. Osnovna razvojna karakteristika djece je otvorenost za novo i drugačije. Djeca su po svojoj prirodi istraživači koji istražuju sve u svom okruženju i šire. Mogućnosti tehnologije i novih medije u dječjoj igri samo su još jedan novi segment koji je potrebno istražiti i koji postaje zanimljiv predmet dječjeg istraživanja. Jednostavnost i otvorenost prema novome je nešto što je u djece potrebno cijeniti i njegovati. Na tragu tih promjena pred odrasle se postavljaju novi zadaci, zadaci kao što su potpuna otvorenost za novo, odbacivanje svih predrasuda, ograničenja i neznanja. Kada je sve to iza nas, možemo zajedno s djecom krenuti u veliko istraživanje novih medija kao novog i neizbježnog dijela nove dječje igre. Prihvaćanje snažnog utjecaj novih medija na dječju igru omogućuje nam određenu dozu kontrole nad kvalitetom igre s ciljem zaštite djece.
Tehnologija i novi mediji postali su dio dječje igre, igre djece 21. stoljeća.

Ključne riječi: nastavnici, promjene, tehnologija


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.1026

Refbacks

  • There are currently no refbacks.