Differences in Children’s Play in Homogeneous and Heterogeneous Classes in a Kindergarten / Razlike u igri djece u homogenim i heterogenim dobnim skupinama u dječjem vrtiću

Adrijana Visnjic Jevtic, Eleonora Glavina

Abstract


Abstract
Most of the things children do are learned by playing. Children's play is seen as intrinsically motivated. Active participation in playing allows children to develop different abilities and skills necessary for life in the community. Through playing, a child learns to establish satisfactory relationships with other children and becomes socially competent.
The research suggests that there are differences in social competence among children of the same age who attend kindergarten. Learning through playing is one of the ways to acquire social skills, so we were interested in finding out possible differences in children's play in these groups. The aim of the study presented in this paper was to determine whether there were differences, and if so, in which areas of play. For this purpose, a questionnaire was constructed on the basis of what teachers in both groups had observed and recorded considering the different aspects of playing behaviour of children aged 5-7 years. It should determine the way in which children organized play activities and how they participated in them. The areas in focus included the folowing: partnership in play, type of activity, characteristics of play, and communication during play.
The obtained results could contribute to determining the difference in children's play in homogeneous and heterogeneous kindergarten classes, giving us better insights into the differences related to children's social skills.

Key words: heterogeneous classes, homogeneous classes, play, playing, social competence

---

Sažetak
Većinu onoga što znaju i umiju djeca su naučila igrajući se. Igru djece obilježava intrinzična motivacija. Aktivno sudjelovanje u igri djeci omogućuje razvoj različitih sposobnosti i vještina koje su nužne za život u zajednici. Kroz igru dijete uči ostvarivati zadovoljavajuće odnose s drugom djecom i tako postaje socijalno kompetentnije.
Istraživanja govore o razlikama u socijalnoj kompetenciji između djece iste dobi koja pohađaju homogene i djece koja pohađaju heterogene skupine. S obzirom na to da je učenje kroz igru jedan od načina usvajanja socijalnih vještina, zanimalo nas je da li se igra djece u navedenim skupinama razlikuje. Cilj istraživanja prikazanog u ovom radu bio je utvrditi postoje li te razlike i ako postoje na koja se područja igre odnose. Zbog toga je konstruiran upitnik na temelju kojeg su odgojitelji u jednim i drugim skupinama opažali i bilježili različite aspekte ponašanja za vrijeme igre djece u dobi od 5 do 7 godina, kako bi se utvrdio način na koji djeca organiziraju aktivnosti u igri i kako u njima sudjeluju. Područja koja su promatrali bila su: partnerstvo u igri, vrsta aktivnosti, karakteristike igre i komunikacija tijekom igre.
Rezultati istraživanja doprinos su utvrđivanju razlika u igri djece u homogenim i heterogenim skupinama u dječjim vrtićima, što nam daje bolji uvid u razlike u socijalnim vještinama.

Ključne riječi: heterogene skupine; homogene skupine; igra; socijalne kompetencije


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.1024

Refbacks

  • There are currently no refbacks.