Indicators of Study Success Related to Impact of University Students' Enrollment Status / Pokazatelji uspješnosti studiranja u korelaciji s tipom financiranja prilikom upisa na fakultet

Sonja Zoran Išljamović, Veljko Jeremić, Srđan Lalić

Abstract


Analyzing and determining patterns among indicators of academic success and their correlation to students’ enrollment status can be a good foundation in the process of adapting and improving the curriculum of higher education institutions, according to students’ characteristics. In this paper we analyzed variables (the completed study program, student’s gender, type of previously finished secondary school and the region where they finished secondary school) and indicators of academic success (GPA and study time) and their dependence on the status of enrollment at university. The results of this research indicate that students who enrolled in the status of budget financing (SBF) achieve greater success in terms of GPA (higher GPA) and the average time required to complete the study (shorter average time of study) in comparison to students who enrolled in the faculty in the self-financing status.
Key words: educational data mining; higher education; student performance; study success.

---

Analiza i utvrđivanje uzoraka kod pokazatelja akademskog uspjeha i njihove korelacije u odnosu na tip financiranja prilikom upisa studenta na fakultet može predstavljati dobru početnu osnovu za prilagodbu i unapređenje nastavnoga plana i programa visokoškolske institucije, u skladu s karakteristikama studenata. U sklopu ovog istraživanja analizirane su osnovne varijable (studijski program fakulteta, spol studenta, tip prethodno završene srednje škole i područje u kojem je student završio srednju školu) te indikatori uspješnosti studiranja (prosječna ocjena na kraju studija i vrijeme potrebno za završetak studija) kao i njihova ovisnost o statusa studenta prilikom upisa na fakultet. Rezultati istraživanja upućuju na to da postoje razlike u pogledu ostvarenih dostignuća uspjeha studiranja i na to da studenti koji su na fakultet upisani u statusu državnoga subvencioniranja ostvaruju bolji uspjeh tijekom studiranja u pogledu ostvarene bolje prosječne ocjene studiranja (viša prosječna ocjena studiranja) i vremena potrebnog za završetak studija (kraće prosječno vrijeme završetka fakulteta) u odnosu na studente koji su upisani u statusu samofinanciranja.
Ključne riječi: otkrivanje zakonitosti u podatcima iz područja edukacije; visokoškolsko obrazovanje; uspjeh studija; izvedba studenta

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i2.1003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.