Vol 17 (2015)

Sp.Ed.4

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 
Values and Value Orientations of Students, Future Primary School Teachers and Preschool Teachers / Vrijednosti i vrijednosne orijentacije studenata, budućih učitelja i odgojitelja PDF
Zana Bojović, Danijela Vasilijević, Danijela Sudzilovski
Students’ Perception of the Higher Education Service Quality / Istraživanje percepcija studenata o kvaliteti usluge visokog obrazovanja PDF
Ines Dužević, Anita Čeh Časni, Tonći Lazibat
Teachers’ Views on Types of Support Provided for Pupils with Learning Disabilities / Stajališta nastavnika o oblicima pomoći za učenike s poteškoćama u učenju PDF
Amalija Žakelj
Time to Reinvent the Wheel: A New Approach to Accounting Education / Vrijeme za promjene: novi pristup obrazovanju u području računovodstva PDF
Khaldoon Al-Htaybat, Larissa von Alberti-Alhtaybat
Girls' and Boys' Achievements Differences in the School Context: An Overview of Possible Explanations / Postignuća djevojčica i dječaka u školskom kontekstu: pregled mogućih objašnjenja utvrđenih razlika PDF
Josip Burušić, Maja Šerić
Investigating the Effect of Inquiry-Based Learning on Pre-Service Teachers’ Attitudes and Opinions about the Approach / Istraživanje utjecaja istraživačkog pristupa učenju na stavove i mišljenja budućih nastavnika o njemu PDF
Orçun Bozkurt
The Effect of Adaptive Learning Environment in Teaching the Number Concept to Students with Intellectual Disabilities / Učinak prilagodljive okoline za učenje kod poučavanja pojma broja učenika s intelektualnim poteškoćama PDF
Ozlem Cakir, Ezel Teker, Eren Can Aybek
Expectations and Views of the Participants of the Lifelong Learning Program in the Didactics Course / Očekivanja i stavovi polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja od nastave didaktike PDF
Snježana Dubovicki, Renata Marinković
Cheating is Unacceptable, but... Teachers’ Perceptions of and Reactions to Students’ Cheating at Schools and Universities / Varanje je neprihvatljivo, ali… Percepcija varanja i reakcije nastavnika na učeničko i studentsko varanje PDF
Marina Štambuk, Antonija Maričić, Ivana Hanzec


ISSN: 1848-5197