Author Details

Medenica, Veselin, Medical College of Professional Studies "Milutin Milankovic", Belgrade, Serbia, Serbia

  • Vol 14, No 1 (2012) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    PREDICTORS OF SOCIAL PARTICIPATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN SCHOOL ENVIRONMENT / PREDIKTORI SOCIJALNE PARTICIPACIJE DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM U Ċ KOLSKOM OKRUĊ½ENJU
    Abstract  PDF