Author Details

Sevillano-Monje, Verónica, University of Seville, Faculty of Education Sciences, Spain

  • Vol 25, No 2 (2023) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    Comparative analysis of intercultural education from the perspective of management teams. The case of Spain and France/Usporedna analiza međukulturnoga obrazovanja iz perspektive upravljačkih timova. Slučaj Španjolske i Francuske
    Abstract  PDF