Author Details

Halasi, Szabolcs, Katedra za stručno-umetničke predmete i fizičku kulturu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Sveučilište u Novom Sadu Štrosmajerova 11,Subotica, Srbija, Serbia