Author Details

Roščić, Sanda, Zvonimira Rogoza 3, 10000 Zagreb, Croatia

  • Vol 13, No 3 (2011) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    SOCIAL-CONTEXTUAL DETERMINANTS OF PARENTAL BEHAVIOUR OF PRESCHOOL CHILDREN'S MOTHERS AND FATHERS / SOCIJALNO-KONTEKSTUALNE ODREDNICE RODITELJSKOG PONAŠANJA OČEVA I MAJKI PREDŠKOLSKE DJECE
    Abstract  PDF