Author Details

Erceg, Nataša, Department of Physics, University of Rijeka Mr. sc. Nataša Erceg Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci R. Matejčić 2 51000 Rijeka, Croatia

  • Vol 16, No 1 (2014) - Teaching Methodologies and Related Fundamental Sciences / Metodike i supstratne znanosti
    Students’ Understanding of Velocity-Time Graphs and the Sources of Conceptual Difficulties/Učeničko i studentsko razumijevanje grafova vremenske promjene brzine i izvori konceptualnih poteškoća
    Abstract  PDF