Author Details

Miškeljin, Lidija, University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Belgrade, Serbia, Serbia

  • Vol 19, No 4 (2017) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    Model for Developing Respect for Diversity at Early and Preschool Age / Model razvoja uvažavanja različitosti u ranoj i predškolskoj dobi
    Abstract  PDF