Author Details

Rukavina Kovačević, Ksenija, Archdiocese of Rijeka Ivana Pavla II. No. 1 51000 Rijeka, Croatia ksenija051@gmail.com, Croatia

  • Vol 19, No 1 (2017) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    Efficient School Management at the Local Level / Učinkovito upravljanje školama na lokalnoj razini
    Abstract  PDF