Author Details

Novak, Jelena, Kindergarten "Cvrčak", Beli Manastir, Croatia

  • Vol 19 (2017): Sp.Ed.1. - Međimurski filološki dani 3
    Family, Social Context and Drug Addiction in Young Adult Novels/Obiteljski i socijalni kontekst i ovisnost o drogi u romanima za mlade
    Abstract  PDF