Author Details

Slunjski, Edita, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croatia

  • Vol 13, No 3 (2011) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    THE RECONCEPTUALIZATION OF EARLY CHILDHOOD CURRICULUM AND CHILDREN’S CIVIC COMPETENCES / REKONCEPTUALIZACIJA KURIKULA RANOG ODGOJA I GRAĐANSKE KOMPETENCIJE DJETETA
    Abstract  PDF