Author Details

Atanasov Piljek, Diana, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Croatia

  • Vol 13, No 4 (2011) - Teaching Methodologies and Related Fundamental Sciences / Metodike i supstratne znanosti
    WORK OF ART AS A MEANS OF EVALUATING MUSICAL EAR / UMJETNIČKO DJELO KAO SREDSTVO EVALUACIJE GLAZBENOG SLUHA
    Abstract  PDF