Author Details

Bačlija Sušić, Blaženka, University of Zagreb, Faculty of Teacher Education, Savska cesta 77, 10000 Zagreb, Croatia, Croatia

  • Vol 20 (2018): Sp.Ed.3 - OMEP 2017
    Educators' Sensibility in Music and Visual Arts as a Foundation for Encouraging Creative Expression in Children / Glazbeni i likovni senzibilitet odgojitelja kao temelj poticanja dječjeg stvaralačkog izraza
    Abstract  PDF