Author Details

Mendiković, Antonella, Croatia

  • Vol 23 (2021): Sp.Ed.1 - Suvremene teme u odgoju i obrazovanju 2019 - STOO Conference
    Elementary School Pupils' Music Preferences for Classical Music / Glazbene sklonosti prema klasičnoj glazbi učenika osnovne škole
    Abstract  PDF