Author Details

Kurtović, Ana, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Osijek Studij psihologije, Croatia

  • Vol 14, No 4 (2012) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTIONS FOR SUCCESS AND FAILURE AND SELF-ESTEEM, HOPELESSNESS, AND DEPRESSION IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS / ODNOS ATRIBUCIJA USPJEHA I NEUSPJEHA SA SAMOPOŠTOVANJEM, BEZNADNOŠĆU I DEPRESIVNOŠĆU KOD SREDNJOŠKOLACA
    Abstract  PDF