Prospective Chemists’ and Pre-service Chemistry Teachers’ Views about Science-Technology-Society (STS) Issues/Stavovi budućih kemičara i budućih nastavnika kemije o problemima znanstveno-tehnološkog društva (ZTD)

Bülent Pekdağ

Abstract


Abstract

The present study aims to investigate the views of prospective chemists and pre-service chemistry teachers about science-technology-society (STS) issues, attempting to examine the differences between these views. A questionnaire that included 4 open-ended questions was distributed to 67 senior university students to determine what their views were on STS issues. The data was collected from the students’ written responses to the open-ended questions. The data gathered from the two groups of students was analyzed qualitatively from the perspective of responding to the research questions. It was observed that while prospective chemists mostly defined science from epistemological and philosophical perspectives, pre-service chemistry teachers frequently explained science from epistemological and pedagogical perspectives. The results revealed that the meanings of science and technology in the minds of the students in both groups showed some important differences in this sample. Additionally, students in both groups stated that science and technology affected society both negatively and positively.

Key words: science-technology-society (STS); prospective chemists; pre-service chemistry teachers 


---


Sažetak

Cilj ovoga rada bio je istražiti stajališta budućih kemičara i budućih nastavnika kemije o problemima znanstveno-tehnološkog društva (ZTD), s pokušajem razmatranja razlika u njihovim stajalištima. Upitnik koji se sastojao od 4 pitanja otvorenoga tipa podijeljen je skupini od 67 studenata u višim godinama studija kako bi se odredila njihova stajališta o  problemima ZTD-a. Podatci su prikupljeni iz odgovora studenata na pitanja otvorenoga tipa. Podatci koji su prikupljeni od dviju skupina studenata analizirani su kvantitativno iz perspektive odgovora na zadana pitanja. Uočeno je da budući kemičari uglavnom definiraju znanost iz epistemološke i filozofske perspektive, a budući nastavnici kemije učestalo objašnjavaju znanost iz epistemološke i pedagoške perspektive. Rezultati su otkrili da se značenje znanosti i tehnologije kod studenata iz obje skupine u proučenom uzorku bitno razlikuju. Nadalje, studenti u obje skupine ustvrdili su da znanost i tehnologija utječu na društvo na negativan i pozitivan način. 

Ključne riječi: znanstveno-tehnološko društvo (ZTD); budući kemičari; budući nastavnici kemije Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.973

Refbacks

  • There are currently no refbacks.