An International Perspective on the Teacher Qualities Issue: the Case of Croatia and Turkey / Problem kvalitete nastavnika s međunarodnoga gledišta: slučaj Hrvatske i Turske

Višnja Rajić, Tugba Hosgorur, Maja Drvodelić

Abstract


It is a well-known fact that the quality of the education system depends greatly on the quality of the teacher (Buchanan, 2012). Therefore, it is clear that it is important for prospective teachers to develop competences and qualities necessary for their future profession in the course of their education. This paper aims to find out how prospective teachers from Croatia and Turkey evaluate the importance and required level of personal and professional qualities. This research was conducted on a sample of 1004 prospective primary school teachers attending the first and final year of study (500 from Croatia and 504 from Turkey). The results show that Croatian prospective teachers evaluate personal and professional qualities as significantly more important, and that they believe to have higher possession of these qualities than their Turkish colleagues. Overall, prospective teachers in their final year of study evaluate that they have significantly more developed professional skills than their first year colleagues.
Key words: personal teacher qualities; professional teacher qualities; prospective teachers; teacher educationPoznato je da kvaliteta obrazovnoga sustava uvelike ovisi o kvaliteti nastavnika (Buchanan, 2012). Prema tome, jasno je koliko je važno da budući učitelji tijekom obrazovanja razviju kompetencije i kvalitete potrebne za svoje buduće zanimanje. Cilj je ovoga rada istražiti kako budući učitelji iz Hrvatske i Turske ocjenjuju važnost osobnih i profesionalnih kvaliteta i u kojoj ih mjeri posjeduju. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1004 buduća osnovnoškolska učitelja koji su pohađali prvu i završnu godinu studija (500 iz Hrvatske i 504 iz Turske). Rezultati pokazuju da budući učitelji iz Hrvatske ocjenjuju svoje osobne i profesionalne kvalitete znatno važnijima i da smatraju kako ih posjeduju na znatno višoj razini od svojih turskih kolega. Ispitanici cjelokupnog uzorka budućih učitelja koji pohađaju posljednju godinu studija ocjenjuju da imaju znatno razvijenije profesionalne vještine od svojih kolega koji pohađaju prvu godinu studija.
Ključne riječi: budući učitelji; obrazovanje učitelja; osobne kvalitete učitelja; profesionalne kvalitete učitelja


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i1.817

Refbacks

  • There are currently no refbacks.