THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY ON THE DEVELOPMENT OF MUSIC STUDENTS' COMPETENCES / UTJECAJ NASTAVNE TEHNOLOGIJE NA RAZVOJ KOMPETENCIJA STUDENATA GLAZBE

Sabina Vidulin-Orbanić, Lada Duraković

Abstract


ABSTRACT

 

 The art of good lesson planning and carrying out lessons using appropriate procedures, methods, techniques, in a word - technology, denotes a modern school. The success of a teaching process greatly depends on the professional competence of teachers and their knowledge of modern educational technology. Therefore, the final outcome of teacher education should be to achieve a high level of psychological-pedagogical knowledge and didactic competencies required for work in school and outside school. The course curricula and teaching content described in this paper are defined according to this guideline. The goal is to prepare students for a competitive labor market in our country and in the world, to integrate all levels of music education - from kindergarten to university, and to popularize music art. In order to determine the relationship between traditional teaching methods and lectures with the use of multimedia, research was conducted that showed that music students positively evaluated the use of multimedia in lessons. They perceive such lessons as effective, useful, understandable, interesting, dynamic, instructive and of high-quality, because they help save time and they correspond to contemporary teacher discourse.

 

Keywords: contemporary methods, didactics of music, multimedia, music literature.

 

-----

 

SAŽETAK 

 

Umijeće kvalitetne pripreme i realizacije nastave uz uporabu prikladnih postupaka, metoda, tehnika, jednom riječju - tehnologije, odlikuje suvremenu školu. Uspješnost nastavnog procesa bitno ovisi o učiteljevim profesionalnim kompetencijama i poznavanju suvremene nastavne tehnologije. Stoga, konačan ishod školovanja učiteljskog kadra treba biti postizanje visoke razine psiho-pedagoških znanja i didaktičko-metodičkih kompetencija potrebnih za rad u školi i izvan nje. 

U ovom radu govori se o tehnologiji kao o čimbeniku koji bitno utječe na učiteljevu ulogu u procesu odgojno-obrazovnoga rada. Obrazovanje je danas u stalnom ciklusu mijenjanja, nadopunjavanja i (pre)usmjeravanja. Sve se njegove paradigme stalno propituju i revaloriziraju. Različiti noviteti postavljaju izazove pred sam koncept obrazovanja, modificiraju njegovo trajanje, ukazuju na potrebu cjeloživotnog usavršavanja. Jedna od najpoticajnijih novina jest upravo primjereno korištenje suvremene nastavne tehnologije koja utječe na rad nastavnog osoblja, na kvalitetu znanja učenika, studenata i poboljšanje njihovih kompetencija. Važno je osvijestiti kad i kako koristiti novu tehnologiju te kako se pripremiti za njezinu uporabu. Na tom su tragu postavljeni programi i sadržaji kolegija koje u okviru ovoga rada opisujemo. Cilj je pripremiti studente za konkurentno stručno tržište rada kod nas i u svijetu, povezati sve razine glazbenoga obrazovanja - od vrtića do fakulteta i popularizirati glazbenu umjetnost. 

S ciljem definiranja i utvrđivanja odnosa između klasičnih metoda poučavanja i suvremenih predavanja uz uporabu multimedije te utvrđivanja načina percepcije studenata u odnosu na multimedijsku nastavu, njezinu kvalitetu i svrsishodnost, proveli smo istraživanje u kojem je sudjelovalo 122 studenta glazbe dodiplomskog studija triju hrvatskih sveučilišta. Dobiveni rezultati pokazali su da korištenje tehnologije odgovara suvremenim potrebama nastave glazbe. Studenti glazbe pozitivno ocjenjuju predavanja uz uporabu multimedije i percipiraju ih efikasnim, korisnim, razumljivim, zanimljivim, dinamičnim, poučnim i kvalitetnim jer omogućavaju uštedu vremena te odgovaraju suvremenom nastavnom diskursu. Međutim, rezultati su pokazali i to kako studenti imaju pozitivno mišljenje o klasičnim predavanjima, frontalnim oblicima rada, polazeći od premise da multimedija sama po sebi nije jamstvo uspješne nastave, već  je to stručan nastavnik, adekvatno predstavljeno i korisno gradivo te motiviran student. U konačnici, rezultati istraživanja upućuju na zaključak da je nastavna tehnologija djelotvorna pomoć u realizaciji nastavnoga procesa, no također da njezina uporaba, poput svih ostalih, tradicionalnijih materijala i programskih alata koji se pri poučavanju koriste, treba biti permanenetno podvrgnuta kritičkom promišljanju kako bi polučila optimalne ishode.

Ključne riječi: suvremene metode, metodika glazbe, multimedija, glazbena literatura.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i2.80

Refbacks

  • There are currently no refbacks.