Social Networking Phenomenon and Its Use in Libraries / Fenomen društvenih mreža i njegova primjena u knjižnicama

Ivana Hebrang Grgić, Dorja Mučnjak

Abstract


Abstract

Social media phenomenon has changed the way people communicate. Facebook has become the world’s most popular social networking site. It did not take long for libraries, as cultural and educational institutions, to recognize its importance and start using it for the promotion of their activities and improvement of their services. The purpose of this research is to determine the frequency and types of Croatian public libraries’ presence on Facebook. The paper analyses the nature of their presence, metric indicators, and activities on selected Facebook applications. The results are compared to previous studies conducted in Croatia and in the world. The conclusion brings a number of fundamental recommendations concerning the presence of public libraries on Facebook. 

Key words: Croatia; Facebook; public libraries; Social Networking Sites.

---

Sažetak

Fenomen društvenih medija promijenio je način komunikacije pojedinaca, ali i ustanova. Facebook je postao najkorištenija svjetska društvena mreža, a knjižnice, kao kulturne i obrazovne ustanove,  ubrzo su prepoznale njegovu važnost i počele ga koristiti kako bi promicale svoje aktivnosti i unaprijedile poslovanje. Cilj je istraživanja utvrditi učestalost i načine na koje se hrvatske narodne knjižnice koriste Facebookom. Analizirane su vrsta prisutnosti, metrički pokazatelji i aktivnosti knjižnica na pojedinim aplikacijama. Rezultati su uspoređeni s prethodnim istraživanjima provedenim u Hrvatskoj i u svijetu. U zaključku se daje nekoliko temeljnih preporuka vezanih uz prisutnost narodnih knjižnica na Facebooku.

Ključne riječi: društvene mreže; Facebook; Hrvatska; narodne knjižnice.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i1.789

Refbacks

  • There are currently no refbacks.