Student Participation in School Life: The “Student Voice” and Mitigated Democracy/Sudjelovanje učenika u životu škole: “učenički glas” i ublažena demokracija

Fátima Pereira, Ana Mouraz, Carla Figueiredo

Abstract


Abstract
Student participation in school life may be considered from the points of view of diverse theoretical frameworks that question different educational aspects related to such social involvement. Issues such as the construction of a democratic school, education for citizenship, active learning and student-centred education may be addressed when the object of one's study focuses on student participation. In the present study, we sought to learn how student participation is promoted in a given set of schools, and what class representatives, students' legal representatives, have to say about it. Data collection was performed by means of a self-description guide characterizing school practices with regard to students' participation and a semi-structured questionnaire administered to the class representatives and vice representatives. The participation described in the guide we have analysed involves mostly one representative type and reveals what is statutorily established. According to the representatives who participated in the study, the role of a student representative is not yet sufficiently valued by the school and by educational actors, namely by their constituents. Hence, it may be concluded that there is mitigated democracy present in the current education system.
Key words: democratic participation; school life; student voice

---


Sažetak
Sudjelovanje učenika u životu škole može se razmotriti sa stajališta različitih teorijskih okvira kojima se propituju razni obrazovni aspekti, a koji se odnose na takvo društveno djelovanje. Kad je predmet izučavanja sudjelovanje učenika u životu škole, mogu se proučavati problemi kao što su izgradnja demokratske škole, građanski odgoj, aktivno učenje, odgoj i obrazovanje usmjereni na učenika. Cilj ovoga rada bio je istražiti kako se učeničko sudjelovanje potiče u uzorku škola i što predstavnici razreda koji pravno zastupaju svoje vršnjake u školskim strukturama imaju o tome reći. Podatci su prikupljeni uz pomoć vodiča za samoopisivanje kojim su okarakterizirani školski postupci koji se tiču sudjelovanja učenika i uz pomoć polustrukturiranoga upitnika koji je podijeljen predstavnicima i zamjenicima predstavnika razreda. Sudjelovanje opisano u vodiču koji smo analizirali odnosi se samo na jedan tip predstavnika i svjedoči o praksi utvrđenoj statutom. Predstavnici koji su sudjelovali u ovome istraživanju smatraju da se uloga razrednoga predstavnika u školi još dovoljno ne cijeni ni od sudionika obrazovnoga procesa. Stoga možemo zaključiti da je u sadašnjem obrazovnom sustavu na snazi demokracija u svom ublaženom obliku.
Ključne riječi: demokratsko sudjelovanje; život škole; učenički glas


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i4.742

Refbacks

  • There are currently no refbacks.