Use of Non-verbal Communication Channels in the Classroom / Neverbalni komunikacijski kanali u nastavi

Danijela Kožić, Ana Globočnik Žunac, Ljubica Bakić-Tomić

Abstract


Abstract
The ability to identify, understand and interpret non-verbal cues makes communication among people high quality and successful. In this paper, special attention is paid to non-verbal communication in the classroom, with emphasis on the non-verbal behaviour of teachers. In this paper the study of non-verbal behaviour of classroom teachers and final-year-students of the Faculty of Teacher Education is presented. The aim was to detect forms of non-verbal behaviour that are used in teaching situations by teachers and by students. The study was conducted in primary schools according to the Flanders model of interaction analysis. Ten elements that are included in the Flanders model of teaching communication were adapted to the specific needs of this research. The study comprised fifteen classroom teachers with longer working experience and fifteen students in the final year at the Faculty of Teacher Education. The following channels of teacher's non-verbal communication were observed in the study: visual communication, movements within a lecture, use of paralanguage, facial expressions of teachers and teacher's relationship towards students. The results showed that there were no statistically significant differences between teachers and students - future teachers (t = 0.303 <2.04 limits at a significance level of 0.05) in the use of different channels of non-verbal communication, which differs from previous research around the world and in Croatia (Globočnik Žunac & Bakić-Tomić 2011, Howe, 2002, Napan 1994, Neill 1991, Klinzig and Tisher 1986, Wragg & Dooley 1984, Jacker et al. 1965) which generally confirmed the existence of differences between samples.
Key words: classroom teaching; Flanders interaction analysis (FIA); non-verbal communication; teacher

---

Sažetak
Sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i tumačenja neverbalnih znakova čini komunikaciju među ljudima kvalitetnom i uspješnom. U ovom radu posebna se pozornost posvećuje neverbalnoj komunikaciji u razredu, a naglasak je na neverbalnom ponašanju nastavnika. U ovome je radu predstavljena studija neverbalnoga ponašanja učitelja i studenata završne godine studija na Učiteljskome fakultetu. Cilj je bio otkriti oblike neverbalnoga ponašanja kojima se koriste nastavnici i studenti - budući nastavnici u nastavnim situacijama. Studija je provedena u osnovnim školama prema Flandersovu modelu analize interakcije. Deset elemenata koji su uključeni u Flandersov model komunikacije u nastavi prilagođeni su specifičnim potrebama ovog istraživanja. Istraživanje je obuhvatilo petnaest učitelja s više radnog iskustva i petnaest studenata na posljednjoj godini na Učiteljskome fakultetu. Istraživani su ovi kanali neverbalne komunikacije u nastavi: vizualna komunikacija, pokreti na predavanju, korištenje parajezika, izrazi lica učitelja i odnos učitelja prema studentima. Rezultati su pokazali da nema statistički značajne razlike između nastavnika i studenata - budućih nastavnika (t = 0,303 <2,04 ograničenja na razini značajnosti 0,05) u korištenju različitih kanala neverbalne komunikacije, te da se dobiveni rezultati razlikuju od rezultata prethodnih istraživanja u svijetu i u Hrvatskoj (Globočnik Žunac & Bakić-Tomić, 2011, Howe, 2002, Napan 1994, Neill 1991, Klinzig i Tisher 1986, Wragg & Dooley 1984, Jacker sur., 1965) koja su općenito potvrdila postojanje razlike između uzoraka.
Ključne riječi: Flandrersova analiza interakcije (FIA); neverbalna komunikacija; razredna nastava; učitelj


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.629

Refbacks

  • There are currently no refbacks.