Some Contemporary Interactive Aspects of Music Teaching in the Learning Process / Suvremeni interaktivni aspekti nastave glazbe u procesu učenja

Diana Atanasov Piljek, Igor Topolovac

Abstract


Abstract
This study investigated music teaching within the framework of contemporary education trends, integrated within the educational process. Music teaching is more and more often in interaction with various aspects of pupils' lives. It actively contributes to the psychological, emotional, motor and cognitive development of each pupil. The aim of this work is to point out that primary education pupils' active engagement in music may have an impact on their success in memorizing non-musical content. This emphasizes the importance of active engagement in music and its inclusion in other educational courses. The research was conducted by the method of experiment with one group, where the independent variable was the exposure of pupils to two weeks of everyday musical activities, and the dependent variable was the success in memorizing pairs in the Memory game. After examining the results, it was shown that the difference between the initial and final testing of the memorization capability of pairs in the Memory game, in the duration of 1 minute, was 107 pairs more in the final testing. The results confirm the assumption that continuous engagement in music has a positive impact on the cognitive aspect of personality (memory).
Key words: active music playing; contemporary curriculum; memory; music teaching.

---

Sažetak

Ovaj rad razmatra nastavu glazbe u okvirima suvremenih edukacijskih trendova, integriranu u odgojno-obrazovni proces. Nastava glazbe sve je češće u interakciji s različitim aspektima učenikova života. Ona aktivno pridonosi psihičkom, emocionalnom, motoričkom i kognitivnom razvoju svakoga pojedinog učenika. Cilj rada je uputiti na mogućnost utjecaja aktivnoga bavljenja glazbom učenika primarnog obrazovanja na uspješnost zapamćivanja neglazbenih sadržaja. Time se stavlja naglasak na važnost aktivnoga bavljenja glazbom i njezina uključivanja u ostale nastavne sadržaje. Istraživanje je provedeno metodom eksperimenta s jednom skupinom, pri čemu je nezavisna varijabla bila izloženost učenika dvotjednim svakodnevnim glazbenim aktivnostima, a zavisna varijabla odnosila se na uspješnost zapamćivanja parova igre Memory. Rezultati istraživanja pokazali su da razlika između inicijalnoga i finalnoga testiranja mogućnosti zapamćivanja parova igre Memory u trajanju od 1 minute iznosi 107 parova više u finalnome testiranju. Rezultati potvrđuju pretpostavku kako kontinuirano bavljenje glazbom pozitivno utječe na kognitivni aspekt ličnosti (pamćenje).

Ključne riječi: aktivno muziciranje; glazbena nastava; pamćenje; suvremeni kurikul


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.602

Refbacks

  • There are currently no refbacks.