Standing Long Jump Performance Quality: Age and Gender Differences / Dobne i spolne razlike u kvaliteti usvojenosti skoka u dalj iz mjesta

Ivana Nikolić, Snježana Mraković, Vatroslav Horvat

Abstract


Abstract
The primary aim of this research was to determine age and gender differences in the quality of fundamental motor skill performance - the standing long jump. The research was conducted on the sample of 72 preschool children (31 girls and 41 boys) aged 5 - 7 years, all attending preschool in Čakovec. General characteristics of the standing long jump skill were assessed using Roberton and Halverson method (1984). Data was collected by video recording the standing long jump from a side angle. The level of motor skills was evaluated by three independent judges. Age and gender differences were calculated by the analysis of variance (ANOVA). The results of the analysis showed significant statistical differences in jumping skills between younger (5-6 years) and older (6-7 years) group in all the variables. No considerable differences were found in the quality of the standing long jump performance between boys and girls.
Key words: preschool children; Roberton and Halverson method, video recording.

---

Sažetak
Osnovni je cilj ovog istraživanja utvrditi dobne i spolne razlike u kvaliteti usvojenosti motoričkoga znanja - skoka u dalj iz mjesta. Istraživanje je provedeno na 72 djece (31 djevojčici i 41 dječaku) u dobi od 5 do 7 godina polaznicima dječjega vrtića u Čakovcu. Primijenjena je skala (Roberton i Halverson, 1984) za procjenu razvojnih karakteristika skoka u dalj iz mjesta. Podaci su prikupljeni snimanjem videokamerom koja je bila postavljena s bočne strane. Procjenu razine znanja napravila su tri stručnjaka. Razlike između spola i dobi izračunate su univarijatnom analizom varijance (ANOVA). Rezultati su pokazali statistički značajnu razliku između mlađe i starije dobne skupine u svim varijablama. Značajne razlike između djevojčica i dječaka u kvaliteti izvedbe skoka u dalj iz mjesta nisu zapažene.
Ključne riječi: djeca predškolske dobi; Roberton i Halverson metoda; snimanje videokamerom.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.601

Refbacks

  • There are currently no refbacks.