What Mathematics School Beginners Know and Can Do – a Matter of Importance or Not / Što na početku prvoga razreda učenici znaju i mogu iz područja matematike – je li to važno ili nije?

Slagjana Jakimovik, Irena Trajanovska, Valentina Gogovska, Tatjana Atanasova Pachemska

Abstract


Abstract
The determination of the levels of mathematical knowledge and skills is of essential importance when planning and organizing any form of work with students as well as in the process of creating mathematics curriculum. A question emerges: What kind of mathematical knowledge and skills are children equipped with when entering the first grade of primary school? In the Republic of Macedonia, written mathematics testing of children at this age (approximately 6 years) is not conducted. At the national level there are no data on this issue.
At the beginning of the school year 2011/2012 a research study was conducted in primary schools in the Republic of Macedonia, based on a previous research conducted in the Netherlands. The results on five of the given problems are discussed and compared with the results obtained from similar studies conducted previously in other European countries. Another question consequently emerges: Does the national mathematics curriculum for the first grade give full credit to children's actual mathematics competences and does it provide optimal conditions for their further advancement?
Key words: first grade pupils; mathematical competences; national curriculum; primary education.

---

Sažetak
Određivanje razina matematičkog znanja i vještina od ključne je važnosti prilikom planiranja i organiziranja rada s učenicima, kao i prilikom stvaranja kurikula iz područja matematike. Pitanje koje se postavlja jest: Kakvo znanje i vještine iz matematike posjeduju učenici na početku prvog razreda osnovne škole? U Republici Makedoniji ne provode se pismeni testovi iz matematike za šestogodišnjake. Na nacionalnoj razini ne postoje podatci povezani s tom problematikom.
Na početku šk. god. 2011./2012. u Republici Makedoniji provedeno je istraživanje u osnovnim školama koje se oslanja na istraživanje u Nizozemskoj. Provedena je analiza rezultata i njihova usporedba s rezultatima sličnih istraživanja u europskim zemljama. Na kraju istraživanja postavlja se pitanje: Uzima li nacionalni kurikul za matematiku za prvi razred u obzir u potpunosti matematičku kompetenciju djece i pruža li im optimalne uvjete za daljnji napredak?
Ključne riječi: matematičke kompetencije; nacionalni kurikul; primarno obrazovanje; učenici prvoga razreda


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.590

Refbacks

  • There are currently no refbacks.