Differences in Some Anthropological Characteristics between Croatian and Lithuanian Students and Comparison with Eurofit Standards / Razlike u nekim antropološkim karakteristikama između hrvatskih i litvanskih studentica i njihova usporedba s Eurofit stan

Marijana Hraski, Mateja Kunješić, Arunas Emeljanovas

Abstract


Abstract
The aim of this study was to determine differences in some anthropometric characteristics and motor abilities of students at the Faculty of Teacher Education and students of the Lithuanian Academy of Physical Education. The results were compared using the Euro-fit standards. The sample consisted of 148 students of the Faculty of Teacher Education and 206 students of the Lithuanian Academy of Physical Education from Kaunas. The age of students of both faculties ranged between 19-22 years. The sample of variables consisted of three measures used to assess the anthropometric characteristics, and five tests for the assessment of motor skills. Descriptive statistics were calculated based on the collected data, while ANOVA was used for the purpose of determining the difference in measured variables between two student groups. From the results obtained, it can be concluded that there were no statistically significant differences in measured anthropometric characteristics, but statistically significant differences in favour of the Lithuanian students were obtained for balance and repetitive speed in favour of the students of Faculty of Teacher Education. However, in light of the Euro-fit standards, it can be concluded that the results for both groups of students fall into the category of below average results in all tests. It is however important to emphasize that the results of this study show that both Croatian and Lithuanian students are in the category of normal values of body mass index.
Key words: anthropometric characteristics; BMI; faculty; motor skills

---

Sažetak

Cilj je ovog istraživanja utvrditi razlike u nekim antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima studentica Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu i studentica litvanske Akademije za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, te dobivene rezultate usporediti s Eurofit standardima. Uzorak ispitanika činilo je 148 studentica Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu i 206 studentica litvanske Akademije za tjelesnu i zdravstvenu kulturu iz Kaunasa. Dob studentica obiju fakulteta kretala se između 19 i 22 godine. Uzorak varijabli sastojao se od tri mjere za procjenu antropometrijskih karakteristika i pet testova za procjenu stanja motoričkih sposobnosti. Na osnovi prikupljenih podataka izračunata je deskriptivna statistika, dok je u svrhu utvrđivanja razlika u izmjerenim varijablama između dviju grupa studentica, korištena ANOVA. Iz dobivenih se rezultata može zaključiti da nisu dobivene statistički značajne razlike u mjerenim antropometrijskim karakteristikama, dok su dobivene statistički značajne razlike u ravnoteži, u korist litvanskih studentica, i repetitivnoj brzini, u korist hrvatskih studentica. Međutim, pogledom na Eurofit standarde može se zaključiti da rezultati obiju grupa studentica pripadaju kategoriji ispodprosječnih rezultata u svim testovima. Na temelju dobivenih rezultata važno je naglasiti kako se i hrvatske i litvanske studentice nalaze u kategoriji normalnih vrijednosti indeksa tjelesne mase.

Ključne riječi: antropometrijske sposobnosti; fakultet; ITM; motoričke sposobnosti.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.570

Refbacks

  • There are currently no refbacks.