ICT COMPETENCES OF TEACHERS AND EDUCATORS / ICT KOMPETENCIJE UČITELJA I ODGOJITELJA

Dragan Soleša, Đurđa M Soleša-Grijak

Abstract


SUMMARY

The information society requires changes at all levels, starting from the educational system. In order to change the educational system, it is important to know where to begin, and the start is in working with the youngest children, in preschool institutions and in primary schools. In order to acquire all the necessary knowledge and skills, child has to learn how to learn and communicate in the information society. Here, we thus discover a role of educators and teachers in preschool institutions and primary schools.
The aim of the research was to identify the present ICT competences of educators and teachers and their willingness to acquire some new competences required by the information society. This paper shows all the results obtained from both educators (N=59) employed in preschool institutions and teachers (N=92) employed in primary schools in the Republic of Serbia. The questionnaire, especially constructed for this purpose, has been used to test both groups.
Key words: Information society, educational system, changes

----

SAŽETAK

Informacijsko društvo zahtijeva promjene na svim razinama, počevši od obrazovnoga sustava. Da bi se obrazovni sustav mijenjao, mora se znati odakle početi, a početak se nalazi u radu s najmlađom djecom, u predškolskim ustanovama i osnovnoj školi. Da bi dijete usvojilo potrebna znanja i vještine, mora naučiti kako učiti i komunicirati u informacijskom društvu. Upravo u ovome se sastoji uloga odgojitelja i učitelja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.
Cilj istraživanja je bio da se utvrde sadašnje ICT kompetencije odgojitelja i učitelja te njihova spremnost na usvajanje novih kompetencija koje daje informacijsko društvo. U radu će biti prikazani rezultati dobiveni istraživanjem odgojitelja (N = 59) zaposlenih u predškolskim ustanovama i učitelja (N = 92) zaposlenih u osnovnim školama u Republici Srbiji. Obje ciljne skupine su ispitane upitnikom strukturiranim specijalno za ovaj istraživački rad.
Ključne riječi: Informacijsko društvo, obrazovni sustav, promjene


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i2.57

Refbacks

  • There are currently no refbacks.