Kinesiological Activities and Leisure Time of Young School-Age Pupils in 2007 and 2012 / Kineziološki sadržaji i slobodno vrijeme učenica i učenika mlađe školske dobi u 2007. i 2012. godini

Ivan Prskalo

Abstract


Abstract
The paper presents a research conducted in 2007 and then again in 2012 on a sample of 628 male and female primary school pupils from the first to fourth grade (ages 7-10). The obtained results showed a low frequency of the responses that ranked Physical Education (PE) as the most significant subject for the pupils’ future life: 13% in 2007 and 18% in 2012. Preference for the subject was reduced significantly from 37% in 2007 to 27% in 2012. Spending free time in 2012 in a typically static activity was significantly more common (44%) than doing any kinesiological activity (25%) as opposed to 2007 when the percentage for static activities was 27% and for doing kinesiological activities it was 17%. Since the contemporary society is characterized by obesity and different health related disorders, with the problem increasingly becoming widespread among the young, the situation is consequently even more serious. Leisure time of children and the youth increasingly implies activities that require little or no muscular effort. Gender was confirmed as an important factor in the preference for the subject but not in the estimate of its importance according to the results obtained in 2012. Thereby, there still seems to be a significantly smaller number of pupils joining extra-curricular kinesiological activities at school than those joining out-of-school kinesiological activities. It is a further indication of the unwillingness of schools to satisfy their pupils’ needs. However, the consequences of the contemporary lifestyle can be substantially compensated through kinesiological programmes. It is therefore necessary to accept the fact that one of the basic educational objectives of a school is to help pupils develop a habit of physical exercise, which should subsequently become the basis of a positive lifelong habit of engaging in physical exercise on a daily basis.
Key words: dynamics; kinesiological activities; pupils; primary education; leisure time
---

Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 628 učenica i učenika od 1. do 4. razreda (dobi 7 – 10 godina) u 2007. i 2012. godini. Pokazala se niska frekvencija odgovora koji predmet Tjelesna i zdravstvena kultura po značenju za budući život stavljaju na prvo mjesto u 2007. godini (13%) odnosno 18% u 2012. godini. Preferencija prema predmetu je značajno smanjena u 2012. godini sa 37% na 27%. U 2012. provedba slobodnog vremena u nekoj karakterističnoj statičnoj aktivnosti značajno je viša (44%) nego u nekoj kineziološkoj aktivnosti (25%), za razliku od 2007. kada je u statičnoj aktivnosti provođeno 27% u donosu na 17% vremena provedenog u kineziološkoj aktivnosti. Problemi današnje civilizacije – prekomjerna težina i različiti poremećaji zdravlja – sve su prisutniji i u mladih. Slobodno vrijeme djece i mladeži sve se više koristi za aktivnosti kojima nije potreban gotovo nikakav mišićni napor. Spol je presudan čimbenik kod preferencije školskih predmeta, ali ne i procjene njihova značenja u 2012. godini. Pri tome je u školi u kineziološkim izvannastavnim aktivnostima i dalje značajno manji broj učenica i učenika nego u izvanškolskim kineziološkim aktivnostima. To je i dalje pokazatelj nespremnosti škole da udovolji potrebama učenika. Posljedice suvremenog načina života mogu se u značajnoj mjeri kompenzirati kineziološkim programima. Potrebno je stoga prihvatiti činjenicu da je jedna od osnovnih odgojnih zadaća škole stvaranje navike tjelesnoga vježbanja, što bi trebalo postati temeljem cjeloživotne pozitivne navike svakodnevnoga vježbanja.
Ključne riječi: dinamika; kineziološka aktivnost; učenici; primarno obrazovanje; slobodno vrijeme


Full Text:

Untitled () PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i1.567

Refbacks

  • There are currently no refbacks.