The Big-Five Model of Personality and the Success of High School Students in Physical Education / Velepetori model ličnosti i uspjeh u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture srednjoškolaca

Zoran Čuljak, Boris Mlačić

Abstract


Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between personality dimensions according to the Big-Five model of personality and the success of high school students in physical education. A sample of participants consisted of 100 high school students at the age of 16 and 17. For the measurement of personality dimensions according to the Big-Five model of personality the IPIP100 questionnaire was used, which covers five broad dimensions: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional stability and Intellect. The success of students in physical education was defined by the average score at the half-term in five areas that are standardly scored during that course. Data analyzed by regression analysis indicate that personality dimensions of the Big-Five personality model significantly predict success in physical education. It was established that the male students' success in physical education was significantly predicted by the dimension of Conscientiousness, and negatively by the dimension of Extraversion, while the female students' success in physical education was significantly predicted by the dimensions of Conscientiousness and Emotional stability. The results also indicate that male students achieved higher scores on Extraversion and Emotional stability scales and the female students on Agreeableness scale.
Key words: high school students; personality dimensions; physical education.

 

---

 

Sažetak
Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanost osobina ličnosti i uspjeha u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture kod srednjoškolaca. Uzorak sudionika sastojao se od 100 učenika srednjih škola dobi od 16 i 17 godina. Kao mjera dimenzija ličnosti prema velepetorom modelu upotrijebljen je upitnik IPIP100, koji obuhvaća pet dimenzija: ekstraverziju, ugodnost, savjesnost, emocionalnu stabilnost i intelekt. Uspjeh u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture definiran je prosjekom ocjena na polugodištu iz pet područja koja se standardno provjeravaju u predmetu tjelesne i zdravstvene kulture. Podaci koji su obrađeni regresijskom analizom ukazuju na to da dimenzije ličnosti velepetorog modela značajno predviđaju uspjeh u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Kod učenika je utvrđeno da uspjeh u nastavi značajno predviđa dimenzija savjesnosti, a negativno dimenzija ekstraverzije, dok kod učenica uspjeh u nastavi značajno predviđaju dimenzije savjesnosti i emocionalne stabilnosti. Rezultati također ukazuju na to da su učenici postigli više rezultate na skali ekstraverzije i emocionalne stabilnosti, a učenice na skali ugodnosti.
Ključne riječi:osobine ličnosti; tjelesna i zdravstvena kultura; učenici


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i2.565

Refbacks

  • There are currently no refbacks.