Student Perceptions of Research Work in Geography Teaching: Motivation, Difficulties, and Values/Učenička percepcija istraživačkoga rada u nastavi geografije: motivacija, teškoće i vrijednosti

Karlo Mak, Ivan Ivić

Abstract


Abstract
With the recent reform of the Geography curriculum in Croatia, the learning outcomes
related to the research work have become one of the most important innovations. The
first insight into the degree of achievement of these learning outcomes in the first years
of their application has shown difficulties in data collection, processing, and analysis,
as well as in proper citation and bibliography writing, while the overall degree of the
learning outcomes achievement indicates that there is room for improvement. With
the aim of gaining a more comprehensive insight into the student perceptions, students
in Antun Gustav Matoš Grammar School in Samobor, whose work was analyzed
in the study by Ivić et al. (2021), were interviewed. Although the results indicate
relatively low levels of motivation and negative perceptions of the creation process,
students’ perceptions of the research as a very useful teaching practice provide a solid
foundation for its further application.
Key words: geography teaching; research work; students’ motivation; students’
perception.

---

Sažetak
Odgojno-obrazovni ishodi koji pred učenike stavljaju izazov izrade istraživačkoga
rada predstavljaju jednu od najvećih novina novoga predmetnog kurikula Geografije.
Inicijalni uvid u razinu ostvarenosti tih ishoda nakon prvih godina njihove primjene
pokazao je da postoji značajan prostor za daljnji napredak jer su detektirane poteškoće
u prikupljanju, obradi i analizi podataka, kao i pravilnom citiranju i sastavljanju
popisa literature. S ciljem dobivanja uvida u učeničku percepciju istraživačkoga
rada, intervjuirani su učenici Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Samoboru čiji
su istraživački radovi analizirani u studiji Ivića i sur. (2021). Iako rezultati upućuju
na relativno nisku razinu motivacije i pretežito negativnu percepciju procesa izrade
istraživačkoga rada, učenička percepcija istraživanja kao vrlo korisne nastavne prakse
daju dobru osnovu za njegovo usavršavanje i daljnju primjenu.
Ključne riječi: istraživački rad; nastava geografije; učenička motivacija; učenička
percepcija.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v26i1.5412

Refbacks

  • There are currently no refbacks.