THE METHOD OF AESTHETIC TRANSFER AN OUTLINE OF A SPECIFIC METHOD OF VISUAL ARTS DIDACTICS

Matjaž Duh, Tomaž Zupančič

Abstract


     The authors of this article present the method of aesthetic transfer as a novelty and a requirement in contemporary visual arts pedagogy and didactics. In Introduction, the authors establish the meaning of teaching methods and present historical development of specific visual arts methods as a requirement in visual arts education. The central part of the article contains a detailed presentation of the method of aesthetic transfer , a didactic method which stresses the importance of aesthetic experience. The method of aesthetic transfer incorporates most of requirements of art didactics and most aspects of the implementation of art activities. The method of aesthetic transfer considers all basic premises of art didactics and art pedagogy and encompasses a specific articulation of time- and content-related activities, teaching methods and techniques, motivation techniques and evaluation methods. The main emphasis of the method of aesthetic transfer is placed on the procedures of transferring aesthetic messages contained in a work of art to the recipient, i.e. the participant in the learning process.
     The article further presents the use and evaluation of the method of aesthetic transfer in visual arts practice. The success of this method, which takes children and students from the work of art to a new artistic experience, is manifested in the fact that children are in contact with art, they enrich their artistic and aesthetic development and therefore establish a positive attitude towards art, which is at the same time an incentive for their own artistic exploration.
     Keywords: method of aesthetic transfer, didactic theory, specific visual arts methods, teaching methods, visual arts education

---------------------------

     Autori u izlaganju predstavljaju metodu estetskog transfera kao novost i potrebu u suvremenoj likovnoj pedagogiji i didaktici. U uvodnom djelu utemeljuju značenje didaktičkih metoda i predstavljaju povijesni razvoj specifičnih likovnih metoda kao potrebu u likovno-pedagoškim procesima. U središnjem djelu rasprave detaljno predstavljaju metodu estetskog transfera kao didaktičku metodu  koja naglašava značenje estetskog iskustva. U metodi estetskog transfera obuhvaćena je većina likovno- didaktičkih zahtjeva i gledišta izvođenja likovnih aktivnosti. Metoda estetskog transfera uzima u obzir sve osnovne premise likovne didaktike i likovne pedagogije te obuhvaća specifičnu vremensku i sadržajnu artikulaciju aktivnosti, nastavne metode i oblike rada, načine motiviranja i vrednovanja. Glavni naglasak kod metode estetskog transfera je na postupcima prijenosa estetskih poruka koje umjetnička djela sadrže, na primatelju, tj. sudioniku pedagoškog procesa.
     U nastavku je predstavljena upotreba i provjeravanje metode estetskog transfera u likovnoj praksi. Utvrđena uspješnost ove metode,koja vodi djecu i učenike od umjetničkog djela do novog likovnog iskustva, iskazuje se u tome da su djeca u kontaktu s umjetnošću, da obogaćuju svoj likovno-estetski razvoj, da uspostave pozitivan odnos prema umjetnosti koji istodobno potiče njihovo vlastito likovno istraživanje.
     Ključne riječi: metoda estetskog transfera, didaktička teorija, specifične likovne metode rada, nastavne metode, likovna kultura.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i1.52

Refbacks

  • There are currently no refbacks.