Transitioning from Face-To-Face to Online Learning During COVID-19: Changes in China’s Universities/Prijelaz s učenja licem u lice na online učenje tijekom pandemije COVID-19: promjene na sveučilištima u Kini

Tao Li

Abstract


Abstract
This paper’s purpose is to evaluate faculty members’ and students’ opinions
regarding the quality, benefits and challenges of online learning, transitioning from
face-to-face learning during and after COVID-19 in Chinese universities. The paper
relied on a quantitative study involving an online survey using a random sample
method in June 2020. The sample size was 400 persons, including 160 instructors
and 240 students from a university in China. Scores earned by students who took
a face-to-face Introduction to Economics course and students who took the same
course online during the quarantine were compared with the Students’ T-test.
There was no significant difference in in the overall grade or the tests, term paper,
and final exam grades. Time management skills, more freedom for instructors and
students, and reliable Internet access at home were the extreme challenges most
participants encountered in online courses. The research findings can be applied
in further studies focusing on the quality, challenges, perspectives, and strategies of
online education, the transformation of academic programs and instructor training
to facilitate the transition to online learning. Future research could be done in other
countries to get more comparative data.
Keywords: COVID-19 pandemic; distance education; face-to-face learning; online
learning; quality of education.

---

Sažetak
Cilj je ovoga članka je procijeniti mišljenja nastavnika i studenata o kvaliteti,
prednostima i izazovima online učenja, kao i prijelaz s nastave licem u lice tijekom
i nakon pandemije bolesti COVID-19 na kineskim sveučilištima. Rad se oslanjao
na kvantitativnu studiju koja uključuje internetsku anketu metodom slučajnoga
uzorkovanja provedenu u lipnju 2020. Veličina je uzorka 400 ispitanika, uključujući
160 nastavnika i 240 studenata s jednoga sveučilišta u Kini. Rezultati koje su dobili
studenti koji su pohađali kolegij „Uvod u ekonomiju” licem u lice i studenti koji su
isti kolegij pohađali putem interneta tijekom karantene uspoređeni su s T-testom
studenata. Nije bilo značajne razlike ni u ukupnoj ocjeni niti u ocjenama na testovima,
seminarskim radovima i završnim ispitima. Vještine upravljanja vremenom,
veća sloboda za nastavnike i studente i pouzdan pristup internetu kod kuće bili
su iznimno zahtjevni izazovi s kojima se suočavala većina polaznika internetskih
kolegija. Rezultati istraživanja mogu se primijeniti u daljnjim istraživanjima koja
se bave kvalitetom, izazovima, perspektivama i strategijama online obrazovanja,
transformacijom akademskih programa i obukom predavača kako bi se olakšao
prijelaz na online učenje. Buduća istraživanja mogla bi se provesti u drugim
zemljama kako bi se dobilo više usporednih podataka.
Ključne riječi: pandemija; COVID-19; obrazovanje na daljinu; učenje licem u lice;
online učenje; kvaliteta obrazovanja.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v26i1.4988

Refbacks

  • There are currently no refbacks.