Exploring the Teaching of Solfeggio, Harmony and Counterpoint in Croatian Music Schools/Istraživanje nastave Solfeggia, Harmonije i Kontrapunkta u hrvatskim glazbenim školama

Zrinka Barić

Abstract


Abstract
Along with learning to play an instrument and singing by notes, theoretical music
subjects are integral to formal music education at all levels. They aim to facilitate
learning the musical language and elements necessary for understanding music,
such as harmony, melody and rhythm. Their teaching is particular, considering that
understanding musical phenomena requires systematic work on acquiring skills and
knowledge. With the aim of a closer insight into the learning of theoretical music
subjects, we investigated the methods and ways of organizing the teaching of the
critical theoretical disciplines: Solfeggio, Harmony and Counterpoint. The research
took place during the second semester of 2018/2019 school year and included 101
teachers from 24 primary and secondary music schools in 17 counties in Croatia.
The results indicate that in Solfeggio, equal attention is paid to musical dictation
and singing when practising intonation. At Harmony, teachers mainly implement a
thoroughbass, but the most prominent method is the analysis of the examples from the
literature. Species counterpoint dominate Counterpoint, but studying examples is the
preferred method. Teachers’ dissatisfaction with outdated learning concepts indicates
the need to modernize theoretical disciplines through content that will be transferred
to musical activities and enable the acquisition of skills to learn music.
Key words: acquisition of skills and music knowledge; methods; music schools;
theoretical music subjects.

---

Sažetak
Teorijski glazbeni predmeti, uz učenje sviranja instrumenta i pjevanja po notnome
tekstu, sastavni su dio formalnoga glazbenog obrazovanja na svim razinama. Njihov
cilj je svladavanje glazbenoga jezika i elemenata potrebnih za razumijevanje glazbe,
kao što su harmonija, melodija i ritam. Nastava im je izrazito specifična s obzirom
na to da je za ovladavanje glazbenim fenomenima potreban sustavni rad na stjecanju
vještina i znanja. S ciljem pomnijega uvida u izvođenje nastave, u radu su se istražile
metode i načini organiziranja nastave ključnih teorijskih disciplina: solfeggia,
harmonije i kontrapunkta. Istraživanje se odvijalo tijekom drugoga polugodišta
2018./2019. školske godine te je obuhvatilo 101 nastavnika iz 24 osnovne i srednje
glazbene škole iz 17 hrvatskih županija. Rezultati ukazuju na to da se na Solfeggiu
jednako posvećuje pozornost glazbenom diktatu i pjevanju primjera pri vježbanju
intonacije; na Harmoniji se najviše provodi generalbas, no sljedeća najistaknutija
metoda jest analiziranje primjera iz literature te da na Kontrapunktu dominiraju
kontrapunktske vrste, ali se analiziranje primjera izdvaja kao poželjna metoda.
Nezadovoljstvo nastavnika zastarjelim konceptima učenja pokazatelj je potrebe za
osuvremenjivanjem teorijskih disciplina putem sadržaja koji će se transferirati na
glazbene aktivnosti i omogućiti stjecanje vještina u svrhu učenja glazbe.
Ključne riječi: glazbene škole; metode; stjecanje vještina i glazbenoga znanja; teorijski
glazbeni predmeti.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v26i1.4975

Refbacks

  • There are currently no refbacks.