The Language of New Media in the Students’ Written Texts from the Perspective of Primary School Teachers/Jezik novih medija u učeničkim pisanim tekstovima iz perspektive učitelja

Blaženka Filipan-Žignić, Marija Turk Sakač, Katica Sobo

Abstract


Abstract
Failure to adhere to orthographic rules as a consequence of new media writing,
makes linguists and teachers assume that today’s youth has become illiterate.
Therefore, the aim of this research was to investigate the estimates of teachers of
Croatian regarding the presence of language elements of new media in written
schoolwork of 8thgraders, but also in the texts they produce in their free time, mainly
because teachers have the best insight into their students’ writing, both in the school
context and in informal situations, such as writing in new media. Through the
research, the authors attempted to establish the extent to which the teachers are
familiar with students’ correspondence in their free time. The authors were also
interested in establishing whether these estimates vary according to the teachers’
age, work experience and county of origin.
A total of 110 teachers from four Croatian counties participated in the research.
The instrument used in the research was a survey in which the teachers estimated
the presence of language elements of new media in students’ written schoolwork,
and the use of these elements in the texts written in new media in the students’ free
time as well as teachers’ estimates regarding the students’ written correspondence
in new media in their free time.
The results show the teachers estimated that students rarely use new media language
elements (NMLE) in their written schoolwork, but they often use them when using
new media in their free time. Their estimates differ only for the students’ writing
in their free time according to the teachers’ age and work experience. The results
also show that teachers have an insight into the students’ written correspondence
in their free time.
Keywords: 8th grade students; teacher awareness of students’ written correspondence;
writing in new media; writing in school.

---

Sažetak
Nepridržavanje pravopisnih normi pri pisanju u novim medijima mnogim
jezikoslovcima i učiteljima daje naslutiti kako su mladi danas sve nepismeniji. Stoga je
cilj ovoga istraživanja bio ispitati procjene učitelja Hrvatskoga jezika o zastupljenosti
elemenata jezika novih medija u radovima učenika 8. razreda, onima pisanima u
školi i za školu te u tekstovima pisanima u slobodno vrijeme. Naime, učitelji imaju
najviše uvida u učeničko pisanje u školi, ali sve više i u neformalnim situacijama,
poput pisanja u novim medijima. Istraživanjem se pokušalo utvrditi koliko su učitelji
upoznati s učeničkom pisanom korespondencijom u slobodno vrijeme. Autorice je
također zanimalo postoje li razlike u procjenama učitelja s obzirom na dob, godine
staža i županiju iz koje dolaze. U istraživanju je sudjelovalo 110 učitelja iz četiriju
hrvatskih županija, a kao instrument poslužio je anketni upitnik u kojem su učitelji
davali svoje procjene zastupljenosti elemenata jezika novih medija u učeničkim
školskim pisanim radovima te u tekstovima pisanima u slobodno vrijeme u novim
medijima, kao i procjene o učeničkoj korespondenciji pisanoj u slobodno vrijeme u
novim medijima. Rezultati su pokazali kako učitelji procjenjuju da učenici rijetko rabe
elemente jezika novih medija u pisanim radovima za potrebe škole, a često u slobodno
vrijeme u novim medijima. Procjene se razlikuju samo za pisanje učenika u slobodno
vrijeme, s obzirom na dob i radni staž učitelja. Rezultati također pokazuju da učitelji
imaju uvid u pisanu učeničku korespondenciju u slobodno vrijeme.
Ključne riječi: osviještenost učitelja o pisanoj korespondenciji učenika; pisanje u
novim medijima; pisanje u školi; učenici 8. razreda.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i4.4937

Refbacks

  • There are currently no refbacks.