Experiences and Perceptions of Instrumental Music Teachers about the Inclusive Education of Learners with Disabilities/Iskustva i mišljenja učitelja instrumenata o inkluziji učenika s teškoćama

Dajana Berger, Marina Milić Babić

Abstract


Abstract
Based on the right to equal access to quality education for all learners, inclusive
education contributes to overall social inclusion, allowing children with disabilities
to engage and interact with other pupils in line with their abilities, predispositions,
and interests. Based on the social model, this paper aimed to examine the perceptions
and experiences of instrumental music teachers about the inclusion of learners with
disabilities in primary music education. The research study took place in 2021 on
a sample of instrumental music teachers (N=9) employed at public primary music
schools. Semi-structured online interviews and thematic analysis served to collect
and process the empirical data. According to the research results, instrumental music
teachers identified both challenges and the positive and negative aspects of teaching
learners with disabilities. Teachers considered their formal education inadequate
regarding teaching learners with disabilities and expressed the need to advance
their competencies for the area.. Among the barriers to inclusion, they observed a
shortage of curricula for teaching learners with disabilities and inadequate methods
for assessing learning outcomes. Finally, teachers signalled a need for improvements
concerning human resources and organisation, which could enhance the inclusion
mechanisms in music education.
Keywords: conservatory; music education; qualitative analysis.

---

Sažetak
Obrazovna inkluzija, kao jedan od aspekata inkluzije, temelji se na pravu kvalitetnoga
obrazovanja svih učenika podjednako, čime se djeci s teškoćama omogućuje da
zajedno s drugim učenicima sudjeluju i surađuju prema svojim sposobnostima,
mogućnostima i interesima. Ovaj rad temelji se na socijalnom modelu i cilj mu je
steći uvid u mišljenja i iskustva učitelja instrumenata o inkluziji učenika s teškoćama
u osnovnim glazbenim školama. Istraživanje je provedeno 2021. godine na uzorku
učitelja instrumenata zaposlenih u javnim osnovnim glazbenim školama (N = 9).
U svrhu prikupljanja empirijske građe korišten je polustrukturirani online intervju,
a dobivena građa podvrgnuta je tematskoj analizi. Rezultati istraživanja pokazuju
da učitelji instrumenta u svojem radu s učenicima s teškoćama prepoznaju određene
izazove te pozitivne i negativne aspekte rada. Mišljenja su da je njihovo formalno
obrazovanje za učitelja instrumenta bilo neadekvatno za rad s učenicima s teškoćama
te prepoznaju potrebu za razvojem dodatnih, specifičnih kompetencija za rad s njima.
Kao prepreke inkluziji prepoznaju nepostojanje nastavnoga plana i programa za rad
s učenicima s teškoćama te postupke provjere znanja i sposobnosti učenika. Njihova
iskustva ukazuju na potrebu stvaranja kadrovskih i organizacijskih preduvjeta za
primjenu načela inkluzije u glazbenom odgojno-obrazovnom sustavu.
Ključne riječi: glazbeno obrazovanje; kvalitativna analiza, muzička akademija.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i4.4869

Refbacks

  • There are currently no refbacks.