Toward the Development of the Higher Education Sustainability Measurement Scale/Izrada skale za mjerenje održivosti u visokom obrazovanju

Nikša Alfirević, Jurica Pavičić, Maja Mihaljević Kosor, Lena Malešević Perović

Abstract


Abstract
In this study, authors analyze sustainability in higher education (HE), including its
theoretical dimensions and linkages to the sustainable development goals (SDGs),
in order to develop an initial version of the measurement scale, which could be
used in research and practical applications in the HE sector. This is of special
importance for public business schools wishing to obtain international accreditation,
since the majority of international accreditation schemes put emphasis on social
responsibility and sustainability of HEI’s operations. In addition, the presented
approach is linked to demonstrating the impact of public HEIs’ contribution to
the sustainable development of its broader environment. The empirical part of
the study is based on the survey data, obtained from students of a regional public
business school in the Republic of Croatia. The initial empirical results show
potential dimensions of a measurement scale, which could be used with HEI’s
stakeholders. In addition, clustering of the obtained student perceptions suggests
how an indicative student sample could interpret a HEI’s efforts to implement the
principles of sustainable development in its operations.
Key words: higher education; student perceptions; sustainability; sustainability
measurement scale.

---

Sažetak
U ovoj studiji autori analiziraju održivost u visokom obrazovanju, uključujući njezine
teorijske dimenzije i poveznice s ciljevima održivoga razvoja, kako bi izradili početnu
verziju mjerne skale koja bi se mogla koristiti u istraživanjima i praktično primijeniti
u sektoru visokoga obrazovanja. To je iznimno važno za državne poslovne škole
koje žele dobiti međunarodnu akreditaciju jer se u većini programa za dobivanje
međunarodne akreditacije stavlja poseban naglasak na društvenu odgovornost i
održivost u aktivnostima visokoškolskih ustanova. Osim toga, prikazani pristup
povezan je s načinom na koji se manifestira učinak državnih ustanova visokoga
obrazovanja na održivi razvoj u njihovom širem okružju. Empirijski dio studije
temelji se na podatcima dobivenima putem ankete koju su popunili studenti iz
regionalne državne poslovne škole u Republici Hrvatskoj. Prvi empirijski rezultati
pokazuju potencijalne dimenzije mjerne skale koja bi se mogla koristiti s dionicima
visokoškolskih ustanova. K tomu, klasteriranje dobivenih percepcija studenata
upućuje na to kako bi indikativan uzorak studenata mogao interpretirati nastojanja
visokoškolske ustanove da u svojim aktivnostima provede principe održivoga razvoja.
Ključne riječi: održivost; percepcije studenata; skala za mjerenje održivosti; visoko
obrazovanje.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i4.4854

Refbacks

  • There are currently no refbacks.