Examining the Interaction between Parents’ Education Level and Children's Books and its Impact on Early Literacy Skills/Ispitivanje interakcije između stupnja obrazovanja roditelja i knjiga za djecu te njezina utjecaja na vještine rane pismenosti

Hasan Kagan Keskin, Elçin Yazıcı

Abstract


Abstract
In this study, it is aimed to investigate the individual and interactive impact of the number of children’s books at home and the educational background of parents on the Skill of Phonological Awareness and Alphabet Knowledge, which have a critical influence on the reading skills of children in the preschool period. This study examines the variables Family and Reading Skills in a sample composed of 149 children and their parents in a locality in the capital of Turkey. The Literacy Skills Survey Test (LSST) to assess Phonological Awareness and Alphabet Knowledge skills and the general information form to establish the number of children’s books and parents’ education levels were employed. The between-group differences and interactions were analyzed with multivariate analysis of variance (MANOVA). The analysis of the number of books and education level revealed a significant difference only in Phonological Awareness. No interaction effect on alphabet knowledge was identified. However, the main effects of the Number of books and Education level variables on Alphabet Knowledge were significant. The group of parents with a university degree with a small number of books accounted for the difference in Phonological Awareness and had the highest Phonological Awareness points. The combination of the Parents' education level and the Number of children’s books at home variables can affect Phonological Awareness. These variables also have personal effects on Alphabet Knowledge. However, what renders the number of books more effective in Phonological Awareness is the parents' education level.
Key words: alphabet knowledge, children's books, parents’ education, phonological awareness.

---

Sažetak
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati pojedinačni i interaktivni utjecaj broja dječjih knjiga kod kuće i stupnja obrazovanja roditelja na vještine fonološke svjesnosti i poznavanje abecede, koji imaju ogroman utjecaj na vještine čitanja djece predškolske dobi. U istraživanju su ispitane varijable Obitelj i Vještine čitanja na uzorku koji se sastojao od 149 djece i njihovih roditelja, u jednome dijelu glavnoga grada Turske. Proveden je Test vještina pismenosti (LSST) pomoću kojega su određeni razina fonološke svjesnosti i poznavanje abecede, a korišten je i obrazac za prikupljanje općih podataka kako bi se odredio broj knjiga za djecu kod kuće i stupanj obrazovanja roditelja. Razlike u interakciji između grupa analizirane su pomoću multivarijatne analize varijance (MANOVA). Analiza broja knjiga i stupnja obrazovanja pokazala je značajnu razliku samo u dimenziji Fonološka svjesnost. Utjecaj interakcije nije uočen kod dimenzije Poznavanje abecede. Međutim, glavni utjecaji varijabli „broj knjiga“ i „stupanj obrazovanja“ na poznavanje abecede bili su značajni. Skupina roditelja s visokim stupnjem obrazovanja koji kod kuće imaju mali broj knjiga dovela je do razlike u fonološkoj svjesnosti te je imala najviše bodova u fonološkoj svjesnosti. Kombinacija varijabli „stupanj obrazovanja roditelja“ i „broj knjiga za djecu kod kuće“ može utjecati na fonološku svjesnost. Te varijable također imaju i osoban utjecaj na poznavanje abecede. Međutim, razlog zašto broj knjiga kod kuće ima veliki utjecaj na fonološku svjesnost jest stupanj obrazovanja roditelja.
Ključne riječi: fonološka svjesnost, knjige za djecu, poznavanje abecede, stupanj obrazovanja roditelja.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i3.4834

Refbacks

  • There are currently no refbacks.