Education of Albanian Teachers in Socialist Montenegro (1945-1955)/Obrazovanje albanskih učitelja u socijalističkoj Crnoj Gori (1945. – 1955.)

Milan Scekic

Abstract


Abstract
The paper analyses the process of education of Albanian teachers during the first decade of socialist rule in Montenegro (1945–1955). The issue of education among the Albanian population in Montenegro was a complex task of the socialist government, where teachers educated and engaged in Albanian-language schools, seeking to bring the Albanian ethnic community closer to their own political worldviews, but because of the specific historical, social and cultural context, encountered great limitations. In research, we predominantly used first-class historical sources stored in the State Archives of Montenegro, press and literature, which deal with the issue of education of Albanian teachers. The aim of the paper is to present the main processes of educating Albanian teachers and to point out that out of a modest number of unskilled population, the socialist government created a solid base of educated Albanian teachers after 1945.
Keywords: socialist government; socialist ideology; teachers education of Albanians; the totalitarian regime in Montenegrо; Socialist Montenegro

---

Sažetak
U članak se analizira proces obrazovanja albanskih učitelja tijekom prvoga desetljeća socijalističke vladavine u Crnoj Gori (1945. – 1955.). Jedan od složenijih zadataka socijalističke vlade bio je problem obrazovanja albanskoga stanovništva Crne Gore, gdje su učitelji poučavali i djelovali u školama na albanskom jeziku, nastojeći albansku etničku zajednicu približiti vlastitim političkim svjetonazorima, ali su naišli na velike prepreke zbog specifičnoga povijesnog, društvenog i kulturnog konteksta. U istraživanju uglavnom su korišteni primarni povijesne izvori koji se čuvaju u Državnom arhivu Crne Gore, odnosno, tisak i literatura koji se odnose na pitanje obrazovanja albanskih učitelja. Cilj je ovoga rad predstaviti glavne procese obrazovanja albanskih učitelja i istaknuti da je od maloga broja nekvalificiranoga stanovništva socijalistička vlada nakon 1945. uspostavila čvrstu bazu obrazovanih albanskih učitelja.
Ključne riječi: socijalistička vlada; socijalistička ideologija; obrazovanje učitelja Albanaca; totalitarni režim u Crnoj Gori; socijalistička Crna Gora

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i3.4818

Refbacks

  • There are currently no refbacks.