The Quality Indicators of E-learning: Business vs. Education/Pokazatelji kvalitete e-učenja: poslovanje naspram obrazovanja

Sanela Arsić, Jelena Ruso, Isidora Milošević, Ana Rakić, Maja Glogovac, Jovan Filipović

Abstract


Abstract
Nowadays, the technological revolution brings significant changes in all spheres
of society, including learning in both the business and education environments.
Consequently, the quality and usefulness of e-learning systems are gaining importance
in the contemporary competitive market. In order to enhance users’ satisfaction,
organizations have to put more effort into identifying and understanding significant
influential factors. This study strives to establish quality indicators as factors that
affect e-learning user satisfaction by comparing business and education contexts. The
results gathered through 1350 valid questionnaires are evaluated using Structural
Equation Modeling (SEM). The conceptual model is developed and consists of six
quality indicators: Individual Impact, Cooperation Quality, Information Quality,
System Quality, Usefulness, and Satisfaction. By considering relationships between
Information Quality and System Quality according to the Usefulness of e-learning,
findings indicate important differences between education and business users’
perceptions. This research contributes to the dual observation of the expectations
and attitudes of the observed groups of respondents.
Keywords: business; education; e-learning; indicators; quality; satisfaction.

---

Sažetak
U današnje vrijeme tehnološka revolucija donosi značajne promjene u svim sferama
društva uključujući učenje u poslovnom i obrazovnom okružju. Posljedično, kvaliteta i
korisnost sustava za e-učenje dobivaju važnost u suvremenom konkurentnom tržištu.
Kako bi se povećalo zadovoljstvo korisnika, organizacije moraju uložiti više napora
u identificiranje i razumijevanje značajnih utjecajnih čimbenika. Ovo istraživanje
nastoji uspostaviti pokazatelje kvalitete kao čimbenike koji utječu na zadovoljstvo
korisnika e-učenja uspoređujući poslovni i obrazovni kontekst. Rezultati prikupljeni
putem 1350 važećih upitnika procjenjuju se korištenjem modeliranja strukturnih
jednadžbi (SEM). Konceptualni jemodel razvijen i sastoji se od šest pokazatelja
kvalitete: individualni učinak, kvaliteta suradnje, kvaliteta informacija, kvaliteta
sustava, korisnost i zadovoljstvo. Razmatrajući odnose između kvalitete informacija i
kvalitete sustava prema korisnosti e-učenja, nalazi ukazuju na važne razlike između
obrazovanja i percepcije poslovnih korisnika. Ovo istraživanje doprinosi dualnom
promatranju očekivanja i stavova promatranih skupina ispitanika.
Ključne riječi: e-učenje; obrazovanje; pokazatelji kvalitete; poslovanje; zadovoljstvo.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i4.4811

Refbacks

  • There are currently no refbacks.