The research and teaching nexus from the perspective of external quality evaluation/Povezanost nastavne i istraživačke djelatnosti sveučilišta iz perspektive vanjskoga vrednovanja kvalitete

Irena Petrušić, Anita Čeh Časni

Abstract


Abstract
This paper aims to investigate relationships among nine institutional quality dimensions in order to identify the effect of each quality dimension on the others in an institutional evaluation. The relationships between 9 quality dimensions in 78 institutional evaluations are explored quantitatively using the Pearson correlation matrix. The results show that teaching quality dimensions are interrelated, as are research dimensions, suggesting a clear separation between the teaching and research characteristics of institutions, nationally. However, the analysis points out that full-time faculty adequacy is a good predictor of quality of both teaching and research. Findings of this study contribute to the evaluation of the institutional teaching and research nexus as well as to the discussion on the role of peer review in external quality evaluation schemes.
Key words: full-time faculty adequacy; quality assurance; peer review; higher education, teaching, research

---

Sažetak
Cilj je rada istražiti odnose između devet institucijskih dimenzija kvalitete kako bi se utvrdio međusobni utjecaj svake od njih. Pri tome se kvantitativno analiziraju korelacije 9 dimenzija kvalitete u 78 institucija uz upotrebu Pearsonove korelacijske matrice. Rezultati pokazuju da su dimenzije kvalitete poučavanja međusobno povezane, upravo kao i dimenzije istraživanja. Takvi rezultati sugeriraju jasno razdvajanje nastavnoga i istraživačkoga obilježja institucija u nacionalnom kontekstu. Međutim, analiza pokazuje i da je odgovarajući broj i kvalifikacije nastavnika i dobar prediktor kvalitete obje aktivnosti sveučilišta - nastave i istraživanja. Rezultati ovoga istraživanja doprinose boljem razumijevanju povezanosti institucijskih dimenzija kvalitete, posebice onih koje se odnose na kvalitetu nastave i istraživanja. Ujedno, istraživanje predstavlja i doprinos raspravi o ulozi istorazinske procjene u postupcima vanjskoga vrednovanja kvalitete.
Ključne riječi: istorazinska procjena; istraživanje; nastava; nastavnici; osiguravanje kvalitete; visoko obrazovanje


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i3.4797

Refbacks

  • There are currently no refbacks.