A Systematic Review of Blogging Practices in Teaching EFL/ESL/Sustavni pregled praksi pisanja mrežnoga dnevnika u poučavanju EFL / ESL

abdullah arslan

Abstract


Abstract
In 21st century knowledge society, educators are naturally expected to be accountable for both creating innovative learning environments and designing educational facilities that enable students to gain 21st century skills in novel and appealing ways, in keeping with recent advances in ICT. Incorporating technological tools into EFL/ESL as a means to develop 21st century skills and English language skills in students has been a popular research topic in recent years. This review presents the first comprehensive qualitative analysis of whether the use of blogs is conducive to improving students’ 21st century skills, coupled with English language skills. Qualitative analysis of 53 reviewed articles reveals that blogging practices in EFL/ESL enhance collaborative, reflective thinking, and autonomous learning skills that are directly pertinent to 21st century skills. Although the implementation of blogging activities into EFL/ESL makes considerable contributions to students’ interpersonal, affective, and cognitive skills, it imposes such challenges as feedback concerns, teacher support, and arousal of negative emotions in English language students. Furthermore, given the research paradigm of the analysed articles, further research with undergraduate, graduate, and K-12 students based on more experimental research designs is warranted in terms of the effectiveness of blogging practices in the field.
Key words: blogging; English language skills; 21st century skills; systematic review

---

Sažetak
U društvu znanja 21. stoljeća, od odgajatelja se prirodno očekuje da budu odgovorni ne samo za stvaranje inovativnih okružja za učenje, već i za osmišljavanje obrazovnih objekata koji omogućuju učenicima stjecanje vještina 21. stoljeća na nove i privlačne načine, u skladu s nedavnim napretkom u IKT-u. Uključivanje tehnoloških alata u EFL/ESL kao sredstava za razvoj vještina 21. stoljeća i vještina engleskoga jezika kod učenika popularna je tematika istraživanja posljednjih godina. Ovaj pregled prikazuje prvu sveobuhvatnu kvalitativnu analizu je li upotreba blogova pogodna za poboljšanje vještina učenika 21. stoljeća, zajedno s vještinama engleskoga jezika. Kvalitativna analiza 53 pregledana članka pokazuje da prakse blogiranja u EFL/ESL poboljšavaju suradničke, reflektirajuće razmišljanje i samostalne vještine učenja koje su izravno relevantne za vještine 21. stoljeća. Iako implementacija aktivnosti blogiranja u EFL/ESL daje značajan doprinos međuljudskim, afektivnim i kognitivnim vještinama učenika, nameće izazove kao što su briga o povratnim informacijama, podrška učitelja i izazivanje negativnih emocija kod učenika engleskoga jezika. Osim toga, s obzirom na istraživačke paradigme analiziranih članaka, daljnja istraživanja s diplomantima, poslijediplomantima i učenicima K-12 temeljena na eksperimentalnijim istraživačkim dizajnima opravdana su u smislu učinkovitosti praksi blogiranja u tom području.
Ključne riječi: blogiranje; vještine engleskoga jezika; vještine 21. stoljeća; sustavni pregled

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i2.4721

Refbacks

  • There are currently no refbacks.