The Effect of Homework on Student Achievement: A Meta-Analysis Study/Učinak domaće zadaće na postignuća učenika: metaanaliza

Esen Turan Ozpolat, Berna Karakoc, Ibrahim Yildirim, Kevser Eryilmaz

Abstract


Abstract
The aim of the present study was to combine the findings of experimental studies conducted between 2000 and 2019 on the effect of homework on students' academic achievements using the meta-analysis method. Ten papers that were reported by Google Scholar and Higher Education Institution (YÖK) National Thesis Center databases between 2000 and 2019 were included in the study based on certain criteria. The study also included subgroup analyses, as well as the determination of the general effect of homework on academic achievement. The findings of the present study revealed that the Hedges’ g value was significant; it was calculated as 0.970, which indicated the general effect of homework on student achievement. Furthermore, the analysis demonstrated that the effect of homework on student achievement differed significantly based on school level and various sub-dimensions reported previously.
Key words: homework; achievement; meta-analysis

---

Sažetak
Cilj ovoga istraživanja bio je primjenom metaanalize objediniti rezultate eksperimentalnih istraživanja provedenih od 2000. do 2019. godine koja su se bavila učinkom domaće zadaće na akademska postignuća učenika. Deset radova prijavljenih u bazama Google Scholar i Nacionalni centar za disertacije Vijeća za visoko obrazovanje (YÖK) između 2000. i 2019. uključeno je u analizu na temelju određenih kriterija. U istraživanje je također uključena analiza podskupina te utvrđivanje općega učinka domaće zadaće na akademsko postignuće. Rezultati su pokazali da je Hedgesova g vrijednost bila značajna; iznosila je 0,970, što otkriva opći učinak domaće zadaće na postignuća učenika. Nadalje, analiza je pokazala da se učinak domaće zadaće na postignuća učenika značajno razlikuje ovisno o školskoj razini i različitim poddimenzijama koje su prethodno prijavljene.
Ključne riječi: domaća zadaća; metaanaliza; postignuće

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i3.4695

Refbacks

  • There are currently no refbacks.