Application of the UNESCO Guidelines and the Holistic Approach in the Slovenian Education System/Primjena UNESCO-ovih smjernica i holističkoga pristupa u slovenskom obrazovnom sustavu

Sebastjan Kristovič, Jasmina Kristovič, Polonca Pangrčič

Abstract


Abstract
UNESCO has been working for decades to raise the quality of education policies worldwide, and the idea of a holistic approach has remained unchanged. The holistic approach is a crucial part of the education paradigm by accounting for all the elements of a child's personality. We focus on documents determining education globally (Delors Report and Incheon Declaration) and dictating the guidelines for sustainable development until 2030. They all recommend the implementation of such approach. In 2020, we conducted research among education professionals in Slovenia. The results show that educators are mainly unaware of these documents. Many feel that they are following and implementing the holistic approach, but we found discrepancies in their perception. Physical activity in children, as one of ten considered international guidelines, is perceived as the least important. The results also confirm that acquiring general human values is well implemented in the system. These results show the current state of a holistic/logopedagogical approach as introduced by the European guidelines in education.
Key words: education professionals, holistic education, logotherapy, Slovenian education system, sustainable development.

---

Sažetak
UNESCO već desetljećima radi na poboljšanju kvalitete obrazovnih politika u cijelom svijetu, ideja holističkoga pristupa ostala je nepromijenjena. Holistički pristup čini ključni dio obrazovne paradigme, uzimajući u obzir sve elemente djetetove osobnosti. Usredotočit ćemo se na dokumente koji obrazovanje usmjeravaju globalno (Delorsovo izvješće i Deklaracija iz Incheona) navodeći smjernice za održivi razvoj do 2030. godine. Svi oni preporučaju implementaciju holističkoga pristupa. Godine 2020. proveli smo istraživanje među prosvjetnim djelatnicima u Sloveniji. Rezultati su pokazali da prosvjetni djelatnici uglavnom nisu upoznati s ovim dokumentima. Mnogi smatraju da slijede i provode holistički pristup, ali pronašli smo proturječnosti u pitanju percepcije holističkoga pristupa. Tjelesna aktivnost djece, kao jedna od deset razmatranih međunarodnih smjernica, shvaća se kao najmanje važna. Rezultati su također potvrdili da je usvajanje općih ljudskih vrijednosti dobro implementirano u sustav. Ovi rezultati pokazuju trenutačno stanje holističkoga/logopedagoškoga pristupa kako ga predstavljaju europske smjernice u obrazovanju.
Ključne riječi: holističko obrazovanje; logoterapija; održivi razvoj; prosvjetni djelatnici; slovenski obrazovni sustav.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i2.4693

Refbacks

  • There are currently no refbacks.