Examining the Art Festivals as an Informal Learning Environment for Educators of People with Disability: A Case Study/Analiza umjetničkih festivala kao okružja za informalno učenje edukatora koji rade s osobama s invaliditetom: studija slučaja

Rabia Bayındır, Adile Emel Sardohan Yıldırım, Ivan Hromatko

Abstract


Abstract
The aim of this this study is to explore art festivals as places of informal learning for the educators of people with disability, who participated at Menteatrál and Bounce art festivals in 2019. Therefore, it aimed to discover if the participants had experienced any informal learning during the festivals and, if so, if this learning has contributed to their personal and professional development. Case study with holistic multiple case was used in this study. The data were collected from 24 educators of people with disability who had attended two festivals, in the Czech Republic (Menteatrál Festival) and Northern Ireland (Bounce Festival) in 2019, during an Erasmus+ project. Data collection tools were semi-structured interviews, focus group interviews, and video recordings. The findings indicated that participants mostly saw art festivals as a means of inclusion of people with disabilities and a chance to learn. It was concluded that educators of people with disability showed empathy, gained a new perspective, became more patient, saw the positive effect of education and art, became more tolerant and open-minded, understood other cultures, and improved social skills while attending those art festivals. Finally, participants mostly stated that they had learnt new methods and techniques. Therefore, educators of people with disability should search for more opportunities for informal learning to exchange best practices and new implementations and ideas.
Key words: adult educators; art festivals; inclusion; informal learning; people with disability

---

Sažetak
Cilj je ovoga istraživanja bio analizirati umjetničke festivale kao mjesta na kojima se odvija informalno učenje edukatora koji rade s osobama s invaliditetom, a koji su sudjelovali na umjetničkim festivalima Menteatrál i Bounce 2019. godine. Stoga je cilj bio saznati jesu li sudionici stekli iskustvo informalnoga učenja tijekom festivala te je li takvo učenje doprinijelo njihovom osobnom i profesionalnom razvoju. U ovome je istraživanju korištena holistička višestruka studija slučaja. Prikupljeni su podatci od 24 edukatora koji rade s osobama s invaliditetom, a koji su pohađali dva umjetnička festivala, u Češkoj Republici (Menteatrál Festival) i u Sjevernoj Irskoj (Bounce Festival) 2019. godine, u sklopu Erasmus+ projekta. Alati korišteni za prikupljanje podataka obuhvatili su polustrukturirane intervjue, intervjue s fokus-grupama te videozapise. Rezultati su pokazali da su ispitanici umjetničke festivale uglavnom doživjeli kao način inkluzije osoba s invaliditetom i kao priliku za učenje. Može se zaključiti da su edukatori osoba s invaliditetom pokazali empatiju, razvili nove perspektive, postali strpljiviji, vidjeli pozitivan učinak obrazovanja i umjetnosti, postali tolerantniji i otvoreniji za nove ideje, razumjeli drugačije kulture te unaprijedili socijalne vještine tijekom pohađanja ovih umjetničkih festivala. Na kraju, ispitanici su uglavnom naveli da su naučili neke nove metode i tehnike. Stoga bi edukatori osoba s invaliditetom trebali tražiti nove prilike za informalno učenje kako bi razmjenjivali primjere dobre prakse i implementirali nove ideje.
Ključne riječi: edukatori odraslih osoba; informalno učenje; inkluzija; osobe s invaliditetom; umjetnički festivali


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i2.4672

Refbacks

  • There are currently no refbacks.