Effects of Lockdown (COVID-19) on Early Childhood Education/Učinci restriktivnih mjera kretanja za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 na na rani odgoj i obrazovanje

Ahmet Simsar, Vakkas Yalcin, Ahmet Sami Konca, Reem Alhajji

Abstract


Abstract
COVID-19 has impacted many people around the world since it first appeared
in Wuhan, China. In many countries, educational institutions, social spaces,
workplaces, parks, and restaurants closed down, and lockdowns were imposed on
people. The current study tried to determine how the preschool education process
takes place with respect to children, parents, and teachers during the lockdown
(COVID-19 pandemic) and the possible effects of the pandemic period on families,
children, and teachers. The case study was used in the current study. Participants
of this study consist of a total of 18 people: six (6) volunteer teachers working in
Superbaba Schools, six (6) children in different age groups, and the parents of the
children (6). The researchers developed three semi-structured interview forms –
Teacher Interview Form, Parent Interview Form, and Child Interview Form –
which were utilized during the data-gathering process. Data was gathered during
the fall semester of 2020. The findings revealed the impact of preschool education
during the COVID-19 lockdown on children, parents, and teachers. Key themes
that emerged included personal development, distance education, job satisfaction,
parental involvement, screen addiction, and school adjustment. The results also
showed that children’s screen time was increased during the lockdown. The parents
may need to involve early childhood education on how to handle their children’s
learning and development at home.
Keywords: Children; COVID-19 pandemic; distance education; preschool teachers;
screen addiction.

---

Sažetak
COVID-19 utjecao je na mnoge ljude širom svijeta otkako se prvi put pojavio u
kineskoj provinciji Wuhan. Mnoge su zemlje zatvorile obrazovne ustanove, javne
prostore, radna mjesta, parkove i restorane, a ljudima su nametnute restriktivne
mjere kretanja (engl. lockdown). Ovo je istraživanje pokušalo utvrditi kako se proces
ranoga odgoja i obrazovanja odvija u odnosu na djecu, roditelje i odgojitelje tijekom
potpunog zatvaranja (pandemije bolesti COVID-19) i moguće učinke pandemije na
obitelji, djecu i odgojitelje. U ovome je istraživanju korištena studija slučaja. Ukupno
18 osoba sudjelovalo je u ovome istraživanju: šest (6) odgojiteljica volonterki koje
rade u Süperbaba školama, šestero (6) djece u različitim dobnim skupinama i šestero
(6) roditelja. Istraživači su razvili tri polustrukturirana oblika intervjua (obrazac
za intervju s odgojiteljem, obrazac za intervju s roditeljima i obrazac za intervju
s djetetom) koji su korišteni tijekom prikupljanja podataka. Podatci su prikupljeni
tijekom jesenskoga semestra 2020. Rezultati su pokazali utjecaj ranog odgoja i
obrazovanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 lockdowna na djecu, roditelje i
odgojitelje. Ključne teme koje su se pojavile uključuju osobni razvoj, obrazovanje na
daljinu, zadovoljstvo poslom, uključenost roditelja, ovisnost o ekranu i prilagodbu
školi. Rezultati su također pokazali da je tijekom potpunog zatvaranja povećano
vrijeme koje djeca provode ispred zaslona. Moguće je da će se roditelji trebati uključiti
u rano i predškolsko obrazovanje kako bi se lakše nosili s učenjem i razvojem svoje
djece kod kuće.
Ključne riječi: djeca; obrazovanje na daljinu; ovisnost o ekranu; pandemija bolesti
COVID-19; predškolski odgojitelji.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i4.4644

Refbacks

  • There are currently no refbacks.