Representations of National Identity in the Methodological Apparatus/Structure of Science & Social Studies Textbooks in the LowerGrades of Primary School /Nacionalni identitet u metodičkom instrumentariju udžbenika iz prirode i društva u nižim razredima osnovne škole

Danijela Vasilijević, Marina Semiz

Abstract


Abstract
This paper presents the results of the research conducted with the aim of examining the frequency and development of the components of national identity in the methodological instrumentation of Science & Social Studies textbooks in the first cycle of primary education in Serbia. Starting from the assumptions of the integrative developmental-contextual theory of Bar-Tal and Teichmann, Barrett’s societal-social-cognitive-motivational theory, as well as previous research, national identity is operationalized within 12 categories: family, religion, tradition and customs, national sentiment, language, symbols and emblems, solidarity and comradeship, cultural heritage, distinguished individuals, historical topics, geographical concepts, and general information. We used the methods of theoretical analysis and content analysis to observe the basic units of analysis: a) sentences with additional informative content; b) questions and tasks; and c) pictorial content. The study comprised approved textbooks for 2020/21 of three renowned Serbian publishers (N=12). The results indicate that the methodological instrumentation insufficiently contribute to the formation and strengthening of junior students’ national identity, especially in the domain of didactic apparatus and pictorial content. There is a noticeable developmental trend of the content aimed at strengthening students’ national identity in junior grades of primary school, but the intensity and extent of this content, as well as the dynamics and continuity of its representation are problematic.
Keywords: content analysis,methodological apparatus/structure,national identity, Science & Social Studies textbooks.

---

Sažetak
U ovom radu prezentirani su rezultati istraživanja provedenoga s ciljem ispitivanja učestalosti i razvojnosti komponenti nacionalnoga identiteta u metodičkom instrumentariju udžbenika iz prirode i društva u prvom ciklusu osnovnoga obrazovanja u Srbiji. Polazeći od pretpostavki integrativno–razvojno-kontekstualne teorije Bar-Tala i Taichmanove (Bar-Tal & Teichman, 2005; Teichman, Bar-Tal & Abdolrazeq, 2007), društveno-socijalno-kognitivno-motivacijske teorije Barretta (Barrett, 2007; Barrett & Oppenheimer, 2011), kao i prethodnih istraživanja, nacionalni identitet je operacionaliziran u 12 kategorija: obitelj, religija, običaji i tradicija, nacionalni osjećaji, jezik, simboli i znamenitosti, solidarnost i zajedništvo, kulturna baština, znamenite osobe, povijesne teme, geografski pojmovi i općenite informacije. Metodom teorijske analize i metodom analize sadržaja opservirane su osnovne jedinice metodičkoga instrumentarija: a) rečenice dodatnoga informativnog sadržaja, b) pitanja i zadatci i c) slikovni sadržaji. Istraživanje uključuje licencirane udžbenike za školsku godinu 2020./21 tri renomirana izdavača u Republici Srbiji (N = 12). Rezultati istraživanja ukazali su na to da metodički instrumentarij udžbenika u nedovoljnoj mjeri doprinosi formiranju i jačanju nacionalnoga identiteta učenika mlađe školske dobi. Primjetna je razvojna linija zastupljenosti sadržaja koja jača nacionalni identitet učenika mlađih razreda osnovne škole, no sporni su opseg i intenzitet tih sadržaja, kao i dinamika i kontinuitet njihove zastupljenosti.
Ključne riječi: analiza sadržaja; metodički instrumentarij; nacionalni identitet: udžbenici iz prirode i društva,

 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i1.4591

Refbacks

  • There are currently no refbacks.